728 са били обявените свободни работни места в Русенска област през септември, съобщиха вчера от регионалната дирекция по заетостта. През същия месец работа са си намерили 464 души от регистрираните в трите бюра по труда в Русе, Ветово и Бяла. 
Към края на септември регистрираните безработни в цялата област са били 5574. Техният брой намалява с 32 в сравнение с края на август. Равнището на безработица за областта е 5,4%, средната за страната е 5,6 на сто.У