От БАН заявяват в отворено писмо до министъра на образованието и науката, че се оттеглят от участието си в Споразумението за Националния институт по метеорология и хидрология.

В отвореното писмо от БАН до министъра на образованието и науката се изразява мнение, че залегналите текстове в Преходните и заключителни разпоредби на Проектозакона за държавния бюджет за 2019 г. са силно притеснителни и противоречат както на подписаното на 18 септември 2018 г. Споразумение между Българската академия на науките, Националния институт по метеорология и хидрология, Националния браншов синдикат "Висше образование и наука" при КНСБ и Министерството на образованието и науката, така и на постигнатите с вас договорки, потвърдени от вас пред Общото събрание /ОС на БАН.

Параграфите з1(1), з3(1) и з6 от Преходните и заключителни разпоредби на Проектозакона за държавния бюджет за 2019 г. са противоконституционни и противозаконни и напълно обезсмислят продължителните усилия на ръководните органи на БАН - в отговор на апела на министър-председателя - да решат казуса "Национален институт по метеорология и хидрология", съгласно Закона за БАН и Устава на БАН. Това ни дава основание да оттеглим участието си от Споразумението, се заявява в отвореното писмо.

В него от БАН призовават министър Красимир Вълчев да предприеме спешни действия за отпадане на параграфите з1(1), з3(1) и з6 от Преходните и заключителни разпоредби на Проектозакона за държавния бюджет за 2019 г.

Писмото е от Общото събрание на БАН, от Управителния съвет на БАН, от ръководството на БАН и от Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН.