От 12 ноември т. г. започва прием за финансовата 2019 година по мерките от Национална програма по пчеларство в областните дирекции на Държавен Фонд "Земеделие" (ОД на ДФЗ) по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Приемът ще продължи до 23 ноември т. г. Това съобщиха от пресцентъра на ДФЗ.

Мерки Б, Г и Д от Националната програма по пчеларство 2017-2019 г. включват дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки.

По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при закупуването на дребен пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към подвижното пчеларство.

Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. е одобрена от Европейската комисия с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1102. Тя е с общ бюджет от близо 14,28 млн. лева, от които 50 процента са осигурени от ЕС и 50 процента - от националния бюджет. За 2019 година финансовият ресурс е 4 758 590 лева.

Повече информация за мерките от Национална програма по пчеларство 2017-2019 г. и условията за финансиране, както и образец на заявлението за подпомагане заинтересованите могат да получат в областните дирекции на Фонда, в отдел "Пчеларство, мляко и интервенции" на дирекция "Селскостопански пазарни механизми" в Централно управление на ДФЗ-РА, както и онлайн на сайта на Фонда.

Отново ще се дава възможност инвестициите по мерки А, Б, В и Д да бъдат реализирани чрез нисколихвен кредит от ДФ "Земеделие". След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по програмата, пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в срок до 15 юли в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице.

По време на приема за финансовата 2018 г. са подадени 1742 заявления и са подписани 1659 договора на обща стойност 4 679 860 лв.