Новите изисквания към касовите апарати са пореден удар върху бизнеса. Тази позиция изразиха представители на Българската стопанска камара (БСК).
 
Още в началото на пресконференцията Станислав Попдончев от Камарата подчерта, чеподкрепят усилията на Министерството на финансите (МФ) за повишаване на фискалната дисциплина, ограничаване на нелоялните търговски практики и намаляване дела на сивата икономика.
 
В същото време работещият на светло български бизнес е сериозно притеснен от изключително кратките срокове, в които трябва да преведе дейността си в съответствие с изискванията, както и непрецизно формулираните текстове в наредбата на МФ, които създават неяснота.
 
„Длъжни сме да отбележим, че новите изисквания в наредбата създават допълнителна административна тежест”, подчерта Попдончев.
 
По предварителна информация от Националната агенция за приходите (НАП) промените се очаква да влязат в сила през пролетта.

Според представителите на бизнеса и участниците в пресконференцията днес най-реалистичният срок за въвеждане на новите промени, свързани с касовите апарати, е 1 януари 2019 г. На практика промените ще засегнат хотели, места за настаняване, заведения за хранене, общопрактикуващи лекари, както и градския транспорт в някои градове.