Семинар на тема “Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика ECLI в България – необходимост и практически ползи в работата на юристите” ще се проведе на 25.10.2018 г. от 14.00 ч. в Окръжен съд / мраморната зала/  – Русе, ул. „Александровска " № 57, централен корпус, ет.2  . 
Събитието се организира от Съюза на юристите в България и „Апис Европа“ АД, изпълнители на проекта ECLI-BG, а национален координатор по внедряването му е Висшият съдебен съвет /ВСС/.
Организаторите канят всички практикуващи юристи от Русе и региона, които проявяват интерес към темата и искат да се запознаят с резултатите по въвеждането на Идентификатора, да посетят форума. Без такса за участие.