28 октомври 2018 от 4:00 часа през нощта, когато преминаваме с един час назад, тоест от 4:00 часа става 3:00 часа.

Астрономическото часово време е това, което използваме от октомври до март.  Лятното часово време се използва, за да се получи по-добро съвпадение между светлата част на деня и активните часове на работещите и учещите. Това би следвало да намали разходите за осветление. Първоначално е въведено в началото на 20 век в Германия. В България се прилага от 1979 година.