Асоциация на дружествата, управляващи етажна собственост, ще се опита да въведе ред в жилищните сгради у нас.

Дейността на асоциацията ще е насочена на първо място да регулира дейността на дружествата, които се занимават с управление на етажна собственост, а освен това към информационна дейност и инициативи.

„Нормативното регулиране на дейността на дружествата за управление на етажна собственост ще спаси имиджа им, както и този на професията домоуправител”, заяви в ефира на Bloomberg TV Bulgaria Ламбро Попов, председател на новоучредената асоциация.

„До момента няма никакви нормативни изисквания към дружествата за лиценз, регистрация, те работят на доверие, осъществявайки дейност по управление на етажната собственост и това се възприема като възможност всеки да го прави както си иска”, коментира Попов.

„А дейността на тези дружества е многопрофилна и има нужда от регулативни критерии и изисквания, тя има нужда от кадрова, техническа и административна обезпеченост", каза Попов.

„Ако на пазара има некоректни търговски практики от някои участници, това рефлектира върху имиджа на професията. Около 100 са дружествата, които оперират в момента с такава дейност и то главно в големите градове. Те се регистрират като обикновени търговски дружества, някои от тях се занимават с други дейности и това е спомагателна дейност. Но щом вече има 100 дружества, регулирането го изисква пазарът. Затова ние призоваваме към регистрационен или лицензионен режим, който да определи как да функционират тези дружества”, допълни Попов.