Експертният клуб за икономика и политика (ЕКИП) представи новия си икономически анализ на специална пресконференция по-рано днес. В него е засегната темата за корпоративния данък и неблагоприятните му ефекти върху родното стопанство. Въпреки, че не носи почти никакви ползи за бюджета, данъкът значително затруднява работата и финансовото състояние на компаниите, изкривява пазара на инвестиции и инвестиционните решения на предприемачите, стимулира фирмите да се финансират с дълг вместо със собствен капитал. Освен това крайната тежест бива прехвърлена винаги върху служителите и клиентите на фирмата, което вреди на покупателната способност на населението.

Според автора на доклада Стефан Станев "Тази малка промяна в данъчното ни облагане ще позволи на малкия бизнес да расте, а големите корпорации ще имат стимул да оставят печалбите си в България, вместо да ги изнасят в чужбина". За анализа е ползвано сравнение с Естония, където през 2000 г. е премахнат корпоративния данък. Данните показват, че вследствие на тази реформа основните икономически показатели в страната като чуждестранни инвестиции, заетост, икономически растеж като цяло се подобряват, без това да води до спад в общите данъчни приходи.

Освен повишената икономическа активност и приходи от косвени данъци, подобна данъчна реформа би привлякла допълнителните чуждестранни инвестиции, от които икономиката ни се нуждае, смятат от ЕКИП.