Държавният департамент на САЩ обяви официално изданието на Програмата за разнообразяване на имигрантския поток (DV) за 2020 година.

Тази година заявленията за участие в лотарията за зелена карта ще могат да се подават от 12 часа на обяд на 3 октомври до 12 часа на обяд на 6 ноември българско време.

Кандидатите могат да попълнят електронния формуляр E-DV на адрес dvlottery.state.gov през периода за регистрация.

Програмата DV-2020 ще се проведе изцяло по електронен път и заявки за участие, изпратени по пощата, няма да се приемат.

От тази година има промени в общите правила за участие. Досега се дисквалифицираха молби, в които не са включени съпруг, съпруга или дете.От тази година вече ще няма да се разглеждат и молбите, при които в заявката за участие са включени лица, които не са съпруг, съпруга или дете с право на участие на основния кандидат.

Това е изключително важно за семействата в България, които живеят заедно без официално сключен брак, информират от посолството на България в САЩ.

Законът допуска подаването на само един електронен формуляр за всеки участник за всеки регистрационен период. Кандидати, които са изпратили повече от един формуляр, ще бъдат дисквалифицирани. Възможно е обаче съпруг и съпруга да подадат по един отделен формуляр, като включат в него своя брачен партньор, ако и двамата отговарят на изискванията.

Няма такса или изискуема сума за попълване на електронния регистрационен формуляр за участие в програмата. Участниците ще получат официален номер за потвърждение на регистрацията си.

Изключително важно е този номер да се пази до 30 септември 2020 година. Единствено чрез него участниците ще могат да проверят дали са изтеглени в програмата DV-2020.

Всички участници, включително тези, които не са избрани, ще могат да проверят статуса на заявката си за участие чрез функцията Entrant Status Check на уебсайта на програмата dvlottery.state.gov след 7 май 2019 г.

Изтеглените участници, които отговорят на указанията, предоставени им на страницата за проверка Entrant Status Check, ще получат информация за насроченото интервю за имигрантска виза също чрез Entrant Status Check.

Данните за DV-2020 ще бъдат достъпни чрез Entrant Status Check поне до 30 септември 2020 г. Държавният департамент на САЩ няма да изпраща уведомления до изтеглените за резултата от участието им или писма с датата им за интервю по електронната или обикновената поща.

Всеки получател на писмо или имейл, в който се твърди, че е спечелил от програмата (лотарията за зелена карта) или му се обещава зелена карта, може да е сигурен, че съобщението е подвеждащо и/или измамно.

Освен това не се извършва плащане към трета страна в процеса по кандидатстване за виза от лотарията за зелена карта. Единственото необходимо плащане е самата такса за виза, която се плаща в Посолството на САЩ у нас.

Инструкциите за лотарията за зелена карта са публикувани на английски и на български в сайта на Посолството ни в САЩ.