Всяка осма сграда в България е недостъпна за хора с увреждания. Това стана ясно от междинен доклад на Комисията за защита от дискриминация.

За шест месеца били проверени 538 обекта, като едва 60 от тях били достъпни за инвалиди. 478 преписки били образувани за останалите места, които не отговаряли на изискванията на Закона за защита от дискриминация. Образуваните преписки се намират в различни фази на производство. По-голяма част от тях били във фаза на предварително проучване, вече имало и такива, които са влезли във фазата на открити заседания и предстои да бъде обявено решение, обясни Петър Кичашки, който е член на Комисията за защита от дискриминацията. При неспазване на разпоредбата за достъпна среда глобите започват от 2000 лв. и могат да достигнат до 20 000лв. Най-малката се налага при констатация на нарушение. Ако след съставяне на преписката то не е отстранено вече санкцията набъбва до 10 000 лв. Най-голямата от 20 000 лв. се налага в случай, че и при трета проверка все още е недостъпна.

Най-голям проблем с придвижването инвалидите имали, когато посещавали банките или застрахователи. Там комисията образувала 165 преписки. На второ място по проблем с достъпната среда се нареждали държавните и общинските администрации, следвани от сградите на мобилните оператори. Най-малко нарушения били установени при търговските обекти, като те най-често били при аптеките и пощенските станции.