Всеки клиент ще може да провери до пет минути дали покупката му е отчетена в сървърите на Националната агенция за приходите (НАП). Това става възможно, благодарение на новите изисквания за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти. Измененията в нормативния акт бяха публикувани в петък в "Държавен вестник", като тяхната основна цел е засилване на финансовата дисциплина и подобряване на контрола при отчитането на търговските обороти, информират от НАП.

Всяка покупка, платена в брой, с чек, ваучер, дебитна или кредитна карта, или с други заместващи парите платежни средства, ще трябва да се изпраща до 5 минути към сървърите на НАП. 
На всяка касова бележка трябва да има и двумерен баркод (QR код). След сканирането на този код всеки един клиент ще може да провери дали данните за неговата покупка са изпратени и отчетени в НАП. Ако това не се е случило, клиентът ще може автоматично да подаде сигнал за това.

Според промените вече няма да се допуска издаването на други служебни бонове, освен изрично дефинираните в наредбата. Предвидени са и други промени, свързани с изисквания към софтуера за управление на продажбите, които използват някои фирми, за да автоматизират издаването на платежни документи, пишат още от НАП.

Срокът за регистрираните по ДДС фирми да приведат дейността си съобразно изискванията на наредбата е до края на месец май 2019 година. Срокът за всички останали, включително бензиностанциите, е до края на юни 2019 г., а за тези, които използват интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност - до края на 2019 година.

НАП е подготвила и информационна кампания, която предвижда своевременно публикуване на информация на интернет страницата - www.nap.bg, отпечатване и разпространение на специални брошури, персонален мейлинг до заинтересованите лица, както и срещи в офисите на НАП в страната.

На интернет страницата на НАП на адрес е публикуван и специален софтуер, с който всеки, притежаващ фискално устройство, ще може да провери дали то подлежи на доработване или не.