Вече всеки може да види и ползва кода на операционната система MS-DOS. Това е възможно след решение на Microsoft да публикува в онлайн хранилището GitHub програмния код на системата.

Програмният код е публикуван не толкова да помага с нещо на програмистите в днешно време, колкото да покаже колко по-прост е бил софтуерът някога и така да даде представа как се е развило програмирането с годините.

MS-DOS е акроним на Microsoft Disk Operating System. Операционната система няма графичен интерфейс (прозорци, курсор и т.н.), а единствено текстов такъв. Работата с нея е била възможна единствено чрез написване на команди какво да се направи.