Повишават се размерите на санкциите, налагани в Търговище за нарушители на обществения ред. Промяната се извършва след протести от прокуратурата срещу настоящия размер на санкциите, които не отговарят на тези, заложени в националното законодателство, като са значително по-ниски от определените в съответните закони или действащата практика.
 
Ако бъдат приети промените, в Търговище ще налагат санкции и за употреба на алкохол на открито.
 
Основните промени касаят минималните размери на повечето от глобите. От 20 на 50 лв. се повишават санкциите за вдигането на шум и извършване на ремонти, нарушаващи спокойствието на обитателите на жилищни сгради. За непристойни прояви, нарушаващи обществения ред и спокойствие на публични места, минималният размер на глобата скача от 20 на 100 лв., а максималният от 200 – на 500 лв.
 
За повреждане на пейки и друго парково оборудване, както и на съоръженията на детски и спортни площадки, максималният размер на глобата от 200 лв. се повишава на 1000 лв.
 
Новост е и забраната за употребата на алкохол на открито по улици, тротоари, площади, паркове и градини, околоблокови пространства и други. При констатиране на нарушения ще се налагат санкции от 50 до 100 лв.

Промените, освен че синхронизират текстовете, ще доведат и до по-стриктното спазване на правилата и нормите за опазване на обществения ред и спокойствие. Пълният текст на Наредбата и мотивите към нея са публикувани на сайта на Общината. Ако бъдат одобрени, новите текстове ще влязат в сила от датата на приемането им на редовното заседание на Общинския съвет на 27 септември.