Покупката на първо жилище е голяма крачка и отговорност в живота на човек. Някои с години обмислят кога е най-подходящият момент да я предприемат, а други вземат прибързани решения, без да оценят добре ситуацията и последствията от такова действие.

Във всеки един от случаите обаче е добре да се знае какво точно следва. От идеята до самата покупка могат да и минат седмици или дори месеци. Ако в момента вие сте изправени пред това, добре е да знаете как да започнете. Ето и 16 стъпки, които предхождат реалното сключване на сделката:

1. Започнете да спестявате от наема си

Ако в момента плащате наем и той е по-малък от вноската на бъдещия ви жилищен кредит, започнете да спестявате разликата между двете суми. След време спестените пари могат да ви послужат за покриване на разходи по новия дом.

2. Изплатете задълженията си

Важна стъпка, преди да изтеглите кредит за ново жилище, е да се опитате да изплатите всички задължения и заеми на ваше име. Това ще ви позволи да спестявате повече пари и вече няма да има какво да тежи на месечния ви бюджет.

3. Пресметнете каква част от дохода ви ще отива за покриване на вноската по кредита

Правилото тук е много просто - месечната вноска не трябва да е по-голяма от 30% от месечния ви доход.

4. Потърсете най-добрите банкови предложения

Тук важно е не само нивото на предлаганата лихва по кредита, но и т.нар. годишен процент на разходите (ГПР). Той включва освен лихвата и всички останали разходи по заема. Причината да не се подвеждате само по лихвата е, че някои банки обявяват по-ниски лихви от конкурентите си, но целия ГПР е по-висок от други предлагани оферти на пазара.

5. Проучете имотните агенции

Ако ще ползвате услугите на имотна агенция, внимателно подбирайте коя да е тя. Агенцията е очите и ушите на купувача и тя трябва да намери най-добрата сделка за вас. Добрият партньор може да ви осигури голямо предимство пред останалите кандидати за дадено жилище.

6. Помислете какво точно бъдещ дом бихте искали да имате

Подредете приоритетите си - от големината на жилището, разположението му, както и до каква степен е важно за вас да купите апартамент в нова сграда или пък да заложите на старо строителство. Имайте наум и това, че при покупката на готово и обзаведено жилище няма да имате много допълнителни разходи по него.

7. Проучете кварталите, на които сте се спрели

Това, че някой квартал е атрактивен и привлича много купувачи не гарантира, че и вие бихте се чувствали добре там. Проверете достатъчно комуникативно ли е мястото, има ли добър транспорт или пък места за паркиране, в близост има ли достатъчно добри училища и здравни заведения, какви търговски обекти има в близост и т.н.

8. Преценете своите способности и техния ефект върху бюджета ви

Тук се има предвид нещо много просто - в случай, че има нужда от козметичен или по-сериозен ремонт, бихте ли могли да се справите сам с него или ще трябва да разчитате на майстори. В първия случай ще можете да спестите разходи, като ще са ви нужни само материали. Във втория обаче бюджетът може да "набъбне" неочаквано.

9. Съберете необходимите документи

Ако ще теглите кредит, ще ви трябват доста документи - подгответе ги още преди да тръгнете да търсите жилище. 

10. Вземете предварително одобрение за кредит

Тук по-скоро се има предвид да разгледате и обсъдите възможностите си с брокер или банков експерт, който да ви даде мнение. Важно е да знаете с какъв заемен ресурс ще разполагате.

11. Редовно проверявайте офертите на пазара

Следеде свободните жилища в продажба и се фокусирайте само върху такива, които отговарят на предварително планирания от вас бюджет. Също така ги отсявайте според своите приоритети.

12. Променете приоритетите си при необходимост

Може да отпишете някой от тях или пък да добавите ново важно за вас нещо.

13. Изберете и отправете оферта към продавач

Това може да бъде най-трудната част от задачата.

14. Преговаряйте за цена и за другите детайли по сделката

Тази стъпка е специфична за всеки отделен случай. Тук е ролята на брокера да ви съдейства. Имайте предвид обаче, че при атрактивните имоти трудно може да се смъква от цената. Ако обаче някой имот седи по-дълго време непродаден, опитайте да предложите корекция в цената.

15. Поискайте второ мнение

Задължително посетете избраното от вас жилище с човек, който разбира от ремонти. Проверете за "скрити" проблеми и при наличието на такива може да поискате преразглеждане на офертата. Тук всичко е важно - от петна от наводнения, пукнатини по стените, през извънредни шумове до следи от вредители.

16. Не забравяйте застраховката

Застраховката на жилището е задължителна, когато теглите кредит за покупката му.