След фалита на “Олимпик” изборът на застраховател доби особена актуалност, за да се спестят главоболията, които сега имат 200 000 българи с полици в кипърската компания.

Финансисти и брокери посочват няколко задължителни неща, които трябва да бъдат проверени преди подписването на договор.

Най-важното от тях е дали застрахователят притежава лиценз за полиците, които предлага. Това става лесно - Комисията за финансов надзор има регистри, където може да се направи справката.

Репутацията на застрахователя също е важна и трябва да бъде проверена. Когато сключвате застраховка, не трябва да пестите време, а да се запознаете добре с информацията за компанията - като е важно да се види дали дружеството коректно изплаща средства.

Добре е да направите справка кои са нейните собственици - дали компанията е българска, или чужда.

При избор на чужд застраховател, трябва да се проучи дали в държавата, където е седалището на компанията, има обезпечителен фонд. В случай на несъстоятелност той покрива средствата по обезщетенията.

Цената е един от най-основните фактори, но експертите са категорични, че не трябва непременно да се избира най-ниската оферта. Защото може да се окаже, че след това компанията няма достатъчно средства, за да плаща обезщетения. А и съществуват различни схеми, които позволяват разсрочено плащане и така да не натоварва бюджета.

Общите условия също не трябва да се пренебрегват, като особено задълбочен преглед изискват случаите, когато застрахователят не поема отговорност за причинени вреди.

Ако се сключва “Гражданска отговорност” и “Каско”, има допълнителни фактори, с които е важно да се запознаете.

При избора на полица може да се ползват услугите на застрахователен брокер. При него има информация за повечето действащи компании и да ви даде възможност за сравнение на цените и условията. При комплектоване на “Гражданска отговорност” и “Каско” при един застраховател може да ползвате отстъпка.

И докато при задължителната “Гражданска отговорност” покритието е определено, то при “Каско” има различни варианти.

Полицата може да действа при кражба на автомобил или при вандалски набези. В тези случаи е важно да проверите какви са условията за изплащане. А също така как се оценяват щетите и дали има изискване за ремонти в т.нар. доверени сервизи Защото е възможно те да коригират щети за стотици, а застрахователят да ги оцени много по-ниско и да не ги покрие напълно.

Други компании не желаят да покрият кражба, ако колата няма аларма, и принуждават собственици да сложат на колата си такава система. Важно е също да проверите и на колко е оценена колата при кражба.

Ако се налага да пътувате в чужбина, проверете дали застраховката има разширение на териториалния обхват. Сроковете за завеждане на щети също са важни.