През юни месец у нас влязоха нови изисквания към производителите на мляко и млечни продукти, разписани в промените на т.нар. Наредба за хигиената на храните и Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти.

С тези изменения се въведе изискване предприятията с дейност в този сектор да разделят производството на мляко и млечни продукти от това на т.нар. имитиращи продукти, съдържащи в състава си палмово масло. Също така с тях бяха въведени допълнителни допълнителни мерки, свързани с наименованията и етикирането на тези продукти.

След влизането им в сила, например, в магазините не могат да се продават насипни, а само пакетирани имитиращи продукти, които са със съдържание на палмово масло.

Те ще могат да бъдат закупени само пакетирани, като ще бъдат разположени на отделни щандове, на които трябва да бъде опоменато, че става въпрос за имитиращи продукти. На техните етикети ще бъде забранено и използването на думата "млечен".

Използването на палмово масло в тези хранителни стоки обаче все още е широко използвано, като основната причина за това ниската цена на имитиращите продукти.

На сайта на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) има регистър, на който може да се проверят всички регистрирани у нас предприятия, предлагащи млечни или имитиращи продукти.

Справка на Money.bg показва, че над 20 млекопреработвателни фирми произвеждат такива с палмово масло. Най-много от тях са регистрирани в областите Пловдив и в Разград.

Благоевград 
"ТИРОКОМИКИ" ЕООДс.Хърсово, обл.Благоевград
"Филипополис РК"ООДРазлог, обл.Благоевград
Бургас 
"Клас" ООДГълъбец, обл.Бургас
Варна 
"Маркенбутер" ЕООДВарна, Западна промишлена зона - завод "Одесос"
Велико Търново 
"Прима експорт"ЕООДБяла черква, обл.Велико Търново
Видин 
СД"ЛАФ -Велизаров и СИЕ"Дъбравка, обл.Видин
ЕООД"ПИРИН ТРЕЙД 2013"Кошава, обл.Видин
Габрово 
,,МИЛПАК-2013''ООДДряново, обл.Габрово
"Мандра Сарая" ООДГаброво, с.Стойчевци
Пазарджик 
"МИЛК ГРУП"ЕООДЮнаците, обл.Пазарджик
"Милк Кис"ЕООДСтрелча, обл.Пазарджик
Пловдив 
"Снеп Груп"ООДРаковски, обл.Пловдив
"ГАЙТАН КОРПОРЕЙШЪН"ООДТополово, Стопански двор, обл.Пловдив
"ГАЛКО" ЕООДЖелязно, обл.Пловдив
"Вълчев" ООДАсеновград, Местност Курията
Разград 
"РАМАРИС"ЕООДДянково, обл.Разград
"МАКЛЕР - КОМЕРС" ЕООДБрестовене, обл.Разград
"БУЛМИЛК 1783" ЕООДСамуил, месност "Църквино", обл.Разград
Русе 
"Лактен" ООДВетово, обл.Русе
Силистра 
"Аполо 35"ЕООДГлавиница, обл.Силистра
Търговище 
"ХАДАД МИЛК" ЕООДМакариополско, обл.Търговище
Шумен 
"Млечни продукти" ООДс.Коньовец, обл.Шумен
Ямбол 
"Карил и Таня"АДЯмбол