Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

2 работници в кухня, средно обр.

10 сервитьори, средно обр., чужд език, местата са подходящи и за ученици

4 администратори на рецепция, средно обр., чужд език, компютърни умения

3 помощник-готвачи, средно обр., стаж

3 бармани, средно обр., чужд език

*Работните места са за к.к.Св.Влас

5 ресторантски работници в заведенията Макдоналдс, средно обр.

7 камериерки, средно/основно обр.

*Работните места са за Обзор, к.к.Слънчев бряг

5 ресторантски работници в заведенията Макдоналдс, средно обр.

*Работните места са за к.к.Златни пясъци

6 книговезци, средно обр., подходящо за хора с намалена работоспособност (работа по проекта „Развитие на социалното предприемачество” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)

1 монтьор ремонт на машини и оборудване, производство на фураж за животни, средно обр., за с.Долно Абланово

1 зареждач, производство на фураж за животни, средно обр., за с.Долно Абланово

2 хигиенисти – заетост 2 часа седмично, без изискване за заемане

3 работници в кухня – заведение за бързо хранене, средно обр.

2 кранисти – подвижен кран, средно/основно обр., правоспособност

3 кариерни консултанти, висше обр. – социални/стопански/правни/педагогически/хуманитарни науки, английски език, компютърни умения, опит

1 огняр – котел на нафта, средно обр., правоспособност

5 строителни работници – кофраж, зидария, армировка и мазилки, средно/основно обр.

2 монтажници на ПВЦ дограма, средно обр.

1 шивач на изделия от текстил – на 4 часа, средно/висше обр., стаж, за лице с намалена трудоспособност

1 оперативен счетоводител, висше икономическо обр., владеенето на английски и френски език е предимство, работа със счетоводен софтуер, опит

2 детски учителки в частна детска градина, висше обр. – ПУП, компютърни умения, стажът е предимство

20 служители – запитвания в Call Centre, средно/висше обр., немски език, компютърни умения

5 оператори на преса в производство на огнеупорни изделия, средно/основно обр.

6 редачи на пещни вагони, средно/основно обр.

8 монтажници на електронни елементи, средно обр., подходящо за жени

5 мехатроници, 4 шлосери матричари, средно техническо обр., местата са за автомобилната промишленост

2 организатори производство, 2 технолози, висше техническо обр., владеенето на английски език е предимство, компютърни умения

1 инженер по поддръжка на повдигащи съоръжения, висше техническо обр.

4 склададжии, средно обр., английски език, компютърни умения

2 специалисти качество за автомобилно производство, висше/средно техническо обр., компютърни умения

1 технически секретар, висше/средно обр., английски език, компютърни умения

3 машинни оператори на пакетен циркуляр в мебелно производство, средно/основно обр.

1 шофьор куриер, средно обр., кат.В

5 шлайфисти в мебелно производство, основно/средно обр.

1 шофьор международни превози, средно професионално обр., кат.С+Е, релация България-Унгария

1 помощник-сладкар, средно професионално обр. или квалификация, опит

2 механици в шевно производство, средно професионално обр., стаж

10 общи работници и 5 пакетировачи в производството на хлебна мая, средно/по-ниско обр.

1 механик в производството на хлебна мая, висше техническо обр., компютърни умения, 3 години стаж

1 учител в детска градина, висше обр. – ПУП/ПНУП, компютърни умения, 3 години стаж, за с.Тетово

1 учител по английски език в гимназиален етап, висше обр. по специалността

1 работник поддръжка в училище, средна обр., опит

2 училищни психолози, висше обр. по специалността, опит

1 учител по физическо възпитание и спорт, висше обр. по специалността, опит

1 учител по БЕЛ в прогимназиален етап, висше обр. по специалността, опит

1 учител по изобразително изкуство в прогимназиален етап, висше обр. по специалността, опит

1 учител по физика и химия в прогимназиален етап, висше обр. по специалността, опит

1 учител по математика в прогимназиален етап, висше обр. по специалността, опит

1 учител по математика и информационни технологии в прогимназиален етап, висше обр. по специалността, опит

1 специалист ТРЗ и касиер в училище, средно икономическо обр., компютърни умения

2 касиери, 3 продавачи консултанти, 2 складови работници, 2 пекари - за търговска верига за хранителни стоки, средно обр.

5 шофьори на лекотоварни автомобили, средно обр., кат. В

2 оператори на машина за лазерен разкрой, 2 оператори на машина за изработка на фаски, 2 бластьори, 3 оператори на металорежещи машини, средно техническо обр.

1 програмист на заваръчен робот, висше/средно техническо обр., опит в заваряването

2 механици за поддръжка на машини и оборудване, висше/средно техническо обр., опит

1 общ работник, производство на стиропласт, средно/по-ниско обр., за гр.Ветово

20 локомотивни машинисти, средно обр., предлага се обучение

1 докер в склад, средно/основно обр.

1 медицинска сестра в детска градина, висше обр. по специалността, за с.Красен

2 охранители НВО, средно обр.

1 кредитен специалист, средно обр,. гъвкаво работно време

1 шофьор на товарен автомобил, средно обр., кат.С, за с.Тетово

2 пълначи пакетировачи, 3 работници – в кариера, средно/основно обр., за с.Басарбово

2 работници – трошачно-пълначна инсталация, средно обр., правоспособност, за с.Басарбово

2 работници – трошачно-пълначна инсталация, средно обр., правоспособност, за с.Тетово

1 електромонтьор, средно професионално обр., 3-4 група квалификация по електробезопасност

1 контрольор на рекламни дейности, средно обр., почасова работа, на граждански договор

10 машинни оператори – производство на санитарна керамика, средно обр.

1 строителен работник – поддръжка на сгради, средно/основно обр., опит

1 специалист доставки, висше техническо обр., английски език, компътюрни умения

2 настройчици на преси, висше/средно техническо обр.

2 машинни оператори – производство на инструменти, средно техническо обр.

10 комплектовачи, 10 зареждачи – производство на електроинсталационни изделия, средно обр.

1 оператор на автомат за копчета, средно/основно обр.

2 хигиенисти административни помещения - на 2 часа, без изисквания за обр., едното място е за гр.Мартен

1 изпълнителен директор – търговия със селскостопански машини, висше обр. – МИО, и висше обр. – качество, стандартизация и сертификация, английски и украински език, сертификат за мениджър, компютърни умения

2 детегледачи в детска градина, средно обр.

2 готвачи – столово хранене, 2 миячи, 2 продавачи – в заведение за бързо хранене, средно/основно обр., предлага се и почасова работа

5 електротехници в строителството, средно професионално обр.

2 зидари, средно/основно обр., за с.Табачка

5 общи работници – мебелно производство, средно/основно обр.

3 помощник-оператори, 9 оператори – пробивни машини, мебелно производство, средно/основно обр.

3 помощнищ-оператори, 12 оператори – кантиращи машини, мебелно производство, средно/ основно обр.

3 учители в детска градина, висше обр. – ПУП/ПНУП

1 полевъден работник, средно/основно обр., познания за земеделска техника, за с.Семерджиево

1 шивач на специална машина за поставяне на копчета, илици и ифилетки, средно/основно обр., за обучение

1 търговски консултант – телекомуникации, средно обр., компютърни умения, опит

2 портиери и огняри, основно обр., правоспособност за котел на газ

1 строителен техник, средно професионално обр.

3 помощник хлебари – средно обр., минимален опитът

1 резач на хляб, средно обр.

2 бармани сервитьори, 2 готвачи, средно/основно обр., за с.Червена вода

1 ръководител производство, висше/средно техническо обр., компютърни умения, опит

1 ръководител на звено за ремонт и поддръжка, висше/средно техническо обр., компютърни умения, опит

3 хигиенисти в детска градина, средно обр.

1 инспектор, висше обр. – ПГС/ВиК/електротехника/ПТС, компютърни умения

1 социален работник – приемна грижа, средно обр., 3 години професионален опит (работа по проекта „Приеми ме 2015” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)

2 бояджии, 1 общо работник - прахово боядисване, основно/средно обр., опит

1 фрезист, 4 стругари, средно професионално обр., опит

2 шофьори на училищен автобус, средно професионално обр., кат. Д

1 помощник-готвач – столово хранене, средно обр., стаж

1 барман – столово хранене, средно обр.

1 работник в склад за строителни материали, средно обр., правоспособността за мотокарист е предимство

2 общи работници – монтаж и демонтаж на сцени и рекламни пана, средно/основно обр.

5 зареждачи – металообработване, основно обр.

1 главен специалист устройство на територията, средно професионално обр. – строителни специалности, компютърни умения, опит, за с.Иваново

1 специалист устройство на територията, средно професионално обр. – строителни специалности, компютърни умения, за с.Иваново

1 оперативен счетоводител, средно икономическо обр., компютърни умения, за с.Иваново

1 старши специалист касиер, средно икономическо обр., компютърни умения, стаж, за с.Иваново

2 работници зареждачи, производство на термометри за бойлери, средно техническо обр.

4 работници в обществена пералня, на 4 часа, подходящо за хора с намалена работоспособност от 18 до 35 години, основно обр. (работа по проекта „Създаване на социално предприятие за подкрепа на достоен живот на младежи с увреждания” по ОП „Развитие на човешките ресурси”)

4 охранители – въоръжена охрана, средно обр., притежаването на разрешително е предимство, фирмата организира обучение

1 медицинска сестра – социално заведение, висше обр. по специалността/фелдшер/акушер

4 санитари – социално заведение, средно/основно обр., едното място е за социално заведение

2 дърводелци – изработване на врати, средно професионално обр./опит, шофьори кат.В

5 общи работници в леярна, средно/основно обр.

10 работници – мебелно производство, без изискване за обр.

1 оперативeн счетоводител, висше/средно икономическо обр., компютърни умения

4 работници – производство на бои и мазилки, средно обр., техническа грамотност, опитът е предимство

5 оператори – производство на сухи строителни смеси, средно обр., технически познания, опитът е предимство

5 общи работници – производство на сухи строителни смеси, средно обр.

1 началник на смяна, производство на сухи строителни смеси, средно техническо обр., опитът е предимство

1 проектант ВиК, висше инженерно-строително обр., компютърни умения, работа с AutoCAD

4 общи работници – производство на фураж за животни, средно/основно обр., за с.Долно Абланово

1 електротехник, средно техническо обр., за с.Долно Абланово

20 машинни оператори – производство на санитарни принадлежности, основно обр., подходящо за жени

2 инженери конструктори, висше обр. – машинен инженер, компютърни умения, работата с програми за проектиране е предимство

2 медицински сестриа в детска градина, висше обр. по специалността

1 старша медицинска сестра, социално заведение, висше обр. по специалността, компютърни умения, стаж

1 калкулант, социално заведение – на 4 часа, висше обр., компютърни умения, стаж

3 електрозаварчици, 3 аргончици, средно/основно обр., правоспособност

1 монтажник на метални парапети и врати, средно обр., технически умения

1 счетоводител в детска градина, висше икономическо обр., компютърни умения, за с.Щръклево

18 продавачи консултанти в павилион, средно обр.

2 сърцари формовчици в леярна, основно обр.

2 дърводелци моделчици в леярна, средно/основно обр.

1 консултант продавач, телекомуникационни продукти и услуги, средно обр., компютърни умения

10 работници/чки, производство на композитни материали, средно/основно обр.

20 продавачи консултанти в отдели – магазин за строителни материали и и стоки за дома, средно обр.

7 оператори, производсдтво на санитарни принадлежности, средно обр.

8 машинни оператори, производство на изделия от дърво, средно/основно обр.

5 детегледачи – защитено жилище, основно обр.

4 социални асистенти – социално заведение, средно обр., опит

1 трудотерапевт – социално заведение, средно обр., компютърни умения, опит

1 психолог, социално заведение, на 4 часа, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит

1 медицинска сестра – социално заведение, висше обр. по специалността, компютърни умения, опит

1 склададжия, промишлено произовдство, средно обр., английски/немски език, шофьор кат.В, компютърни умения, опит

3 апаратчици – химическо производство, средно/средно професионално обр.

1 техник КИПиА, средно професионално обр., компютърни умения

1 инженер конструктор – метални конструкции, висше/средно професионално обр., компютърни умения, работа с AutoCAD

4 сметосъбирачи, основно/по-ниско обр.

3 инсталатори на оптичен кабел, средно обр.

2 ловци на безстопанствени кучета, средно обр., шофьори кат.В

2 оператори, спомагателни съоръжения на ел.централи, средно техническо обр. – машиностроене/ механотехника, стаж

4 оператори - парна турбина, средно техническо обр. – термични и водогрейни машини/топлотехника/ДВГ

5 монтьори – топлофикационни съоръжения, средно техническо обр., компютърна грамотност, опитът е предимство

3 шмиргелисти, средно/основно обр.

2 газорезчици, 2 борвергисти, средно техническо обр.

3 общи работници – почистване на детайли от метал, средно/основно обр.

2 техници механици – широкоформатни принтери, средно техническо обр.

2 зареждачи – промишлено производство, средно техническо обр.

1 приемчик, 1 техник – телевизионен сервиз, средно/висше техническо обр., английски (технически) език, компютърни умения

2 чистачи хигиенисти, обществени сгради, средно/основно обр.

5 хигиенисти, производствени/административни помещения, средно/основно обр.

5 опаковачи, мебелно производство, основно обр., може и без опит

2 технически ръководители - в строителството, средно обр., опит

5 кофражисти, 5 арматуристи, 10 общи работници, средно/основно обр., опит, строителни обекти в Русе

1 монтьор на земеделски машини, средно/основно обр., кат.Ткт, Твк

5 докери – за различни производство, без изискване за обр.

1 продавач консултант на промишлени стоки и домашни потреби, средно обр., опит

4 строителни работници – груб строеж, ВиК, средно/основно обр.

1 електромонтьор, висше/средно професионално обр., 3 години стаж

2 лаборанти, висше/средно професионално обр., стаж

3 ферментатори, висше/средно професионално обр., стаж

7 санитари в болнично заведение, основно/средно обр.

1 общ работник – изкопни и ремонтни дейности, средно/основно обр., шофьор кат.В

15 работници – сепариране и рециклиране на отпадъци, без изискване за заемане

6 складови работници, средно/основно обр.

1 общ работник, производство на пелети, средно/основно обр., правоспособност за мотокарист

2 продавачи консултанти в железария, средно обр.

1 работник – производство на велпапе, средно обр., опит

10 опаковачи на метални тръби и профили, средно обр.

6 шлосери, средно обр., опит

20 машинни оператори – производство на части за автомобилната промишленост, основно обр.

20 работници – сглобяване на детайли за заключващи системи за автомобили, средно обр.

1 общ работник в склад – производство на метални тръби, основно обр.

5 рекламни агенти, основно обр.

1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит

3 строителни работници, средно/основно/по-ниско обр.

10 касиери, 5 обслужващи, бензиностанция, средно обр., компютърни умения, част от местата са подходящи и за студенти

1 монтьор техник на печатарско оборудване, средно техническо обр., компютърни умения, опитът е предимство

1 общ работник – производство на свързващи елементи, средно/основно обр.

1 стругаро-фрезист, средно/основно обр., опит

3 машинни оператори, производство на нетъкан текстил, средно обр.

2 монтьори, печатарско оборудване, средно техническо обр., компютърни умения

1 общ работник, сортиране на отпадъци, без изискване за обр., сезонна заетост

2 механици – настройка и ремонт на машини, висше техническо обр., за гр.Сливо поле

1 монтажник – производство на ПВЦ и алуминиева дограма, основно/средно обр.

5 работници – производство на ПВЦ дограма, без изикване за заемане

1 разкройчик, 3 общи работници, 1 машинен оператор – мебелно производство, основно обр.

5 общи работници в склад, основно/средно обр.

15 заварчици, основно/средно техническо обр., опит, едното място е за с.Николово

1 програмист – CNC машини, машиностроене, висше техническо обр., компютърни умения, стаж

1 техник механик на хладилни и климатични системи, средно техническо обр., опит

1 фрезист, машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит

1 технолог, 2 инженери конструктори, машиностроене, висше/средно техническо обр., компютърни умения

1 ръководител, участък, висше техническо обр. (машинен инженер), опит

1 кранист – кулокран, средно обр., правоспособност, опит

1 автомеханик на леки автомобили, средно обр., опит

2 кранисти на мостови, кулови, портални и козлови кранове, в производство на шамот, средно/основно обр., правоспособност

20 шофьори - международни превози в държави от ЕС, средно обр., кат.С+Е

2 кранисти – мостови и козлови кранове до 40 тона, средно/основно обр., правоспособност, опит

3 фадромисти, средно обр., правоспособност

4 шофьори на автобус, средно обр., кат.Д

2 шофьор на тежкотоварен автомобил, кат.С, средно обр., едното място е за пътуване по релацията Русе-Букурещ - Гърция

2 автомонтьори, товарни автомобили, средно/основно обр., опит

1 автомеханик, средно/висше обр. – ДВГ

1 работник по ремонт на подвижен ж.п.състав, шлосер монтьор, заварчик, оксиженист, средно професионално обр., правоспособност за съответните други дейности, 6 години стаж

1 работник по ремонт на подвижен ж.п.състав, шлосер монтьор (ІІІ степен), средно професионално обр., 6 години стаж

1 водач на мотокар – челен товарач, средно обр., правоспособност

2 електрокаристи, средно обр., правоспособност, опит

3 свинегледачи, без изискване за обр., за с.Николово

7 продавачи на хранителни стоки, средно обр.

30 служители в магазини от търговски вериги за хранителни стоки, средно обр., опитът е предимство

5 пакетировачи - хранително-вкусова промишленост, средно/основно/по-ниско обр., стаж

10 общи работници – хранително-вкусова промишленост, средно/основно/по-ниско обр.

4 продавачи на хлебни изделия и закуски, средно/основно обр.

1 рецепционист/ка в хотел, средно/висше обр., английски език, опит

2 бармани сервитьори, средно обр.

1 готвач, средно обр., квалификация, компютърни умения

3 помощник-готвачи, средно обр., опит

1 майстор на катми, 3 продавачи консултанти – бърза закуска, основно/средно обр.

2 готвачи, 5 сервитьори, 1 барман, 1 камериер, средно/основно обр.

9 готвачи, средно професионално/основно обр., опит

5 продавачи в заведение за бързо хранене, компютърни умения, подходящо за студенти

3 майстори на тестени закуски, основно обр., опит

4 пласьори на напитки /бутилирани/, средно обр.

1 маникюрист, средно обр., опит

3 общи работници в шевно производство, средно обр.

2 технолози в шевно производство, средно обр., 1 година опит

9 плетачи на чорапи, средно обр.

1 работник на поточна линия – производство на кожени изделия, без изискване за обр.

30 шивачи, 10 кроячи – обувно производство, средно/основно обр., опит в обувно/кожено/шевно производство

3 ръчници – шевно производство кожени изделия, без изискване за обр. и стаж

2 шивачи на кожени изделия, средно/основно обр., опит

1 окачествител на платове, шевно производство, средно обр., подходящо за мъж

5 шивачи на чорапи, средно/основно обр.

4 машинни оператори – етикетиране на чорапи, средно обр., компютърни умения

3 супервайзори производство – на чорапи, висше/средно обр., компютърни умения

4 кърпачи на чорапи, основно обр.

10 сортировачи на чорапи, средно/основно обр.

2 окачествители, шевно производство, средно обр., 1 година опит

18 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит

2 гладачи – чорапно производство, средно/основно обр., предлага се обучение

3 спомагателни работници, производство на домашни чехли, без изискване за обр., за гр.Две могили

2 работници в кроялен участък, разделяне на партиди, средно/основно обр.

1 спомагателен работник – операции за размъхване на плат, средно обр.

2 техници, шевно производство, средно обр.

2 бригадири в шевно производство, основно/средно обр.

3 комплектовачи в шевно производство, средно обр.

1 моделиер на облекла, средно професионално обр., 1 година стаж

2 шивачи на тапицерия, средно обр., опит

13 кроячи, средно/основно обр., опит, 1 място за гр. Мартен

3 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство, някои от местата са подходящи за студенти

4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.

97 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 мениджър проекти, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика

1 специалист човешки ресурси, висше обр. - управление и администрация, икономика

1 машинен инженер, висше обр. - техническо

1 икономист, висше обр. - икономическо

1 монтьор компютърна апаратура, средно/висше обр. – КСТ, компютърни науки

1 ръководител отдел ЧР, висше обр. – администрация и управление

2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо

2 счетоводители, висше обр. - икономическо

2 специалисти човешки ресурси, висше обр. - управление и администрация, икономика

2 инженери електрообзавеждане, висше обр - техническо

2 инженери електрончици, висше обр. - техническо

1 диагностик МПС, средно обр. - техническо

1 експерт застраховане, висше обр. - икономическо

2 счетоводители, оперативни, средно обр. – икономическо

1 счетоводител, висше обр. - икономическо

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо

1 мениджър ЧР, висше обр. – администрация и управление

1 ръководител учебна дейност, висше обр. – съвременни образователни технологии, педагогика

2 програмисти база данни, висше обр. – софтуерно ориентирана специалност

2 специалисти маркетинг, средно обр. - маркетинг

2 експерти маркетинг, висше обр.- маркетинг, висока компютърна грамотност

1 педагог, висше обр. - педагогика

1 регионален мениджър, висше обр. - икономическо

2 счетоводители, оперативни, висше обр. – счетоводство, финанси, БА, добра компютърна грамотност

1 склададжия, средно обр. – икономическо, растениевъдство

1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, техническо

2 експерти, застраховане, висше обр. – застрахователно дело, финанси, икономика

2 специалисти човешки ресурси, висше обр. - управление и администрация, МИО, европеистика, английски език

1 офис мениджър, средно/висше обр. – стопанско управление, бизнес/публична администрация

1 бизнес консултант, висше обр.- стопанско управление, бизнес/публична администрация

2 кофражисти, средно обр. - строителство

2 зидаро-мазачи, средно обр.- строителство

2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.- строителство

2 бояджии на сгради, средно обр. - строителство

2 арматуристи, средно обр. - строителство

2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи

2 камериери/камериерка, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 помощник-готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

2 рецепционисти, хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; английски език

2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

1 технически сътрудник, средно/ висше обр. – техническо, компютърна грамотност

- За обучение по време на работа

1 техник строителство и архитектура, средно обр.

1 работник в строителството, основно/средно обр.

1 монтьор компютърна апаратура, средно обр.

1 работник поддръжка, основно/средно обр.

2 експедитори на стоки и товари, основно/средно обр.

3 технолози на облекло, основно/средно обр.

2 електромонтьори, основно/средно обр.

17 продавачи консултанти, средно обр.

2 работници, ръчно изработване на кожение изделия и аксесоари, основно/средно обр.

2 продавачи консултанти, средно обр.

1 склададжия, основно/средно обр.

1 продавач консултант, основно/средно обр.

1 правен секретар, средно обр.

1 оператор, въвеждане на данни, средно обр.

2 кофражисти, средно/основно обр.

2 зидаро-мазачи, средно/основно обр.

2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.

2 бояджии на сгради, средно/основно обр.

2 арматуристи, средно/основно обр.

2 водопроводчици, средно обр.

1 технически сътрудник, средно обр.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 помощник-директор по учебната дейност, висше педагогическо обр. /за гр.Бяла/

1 главен юрисконсулт, висше обр., право /за гр.Борово/

2 машинни оператори, производство на каучукови изделия, средно обр. /за гр.Бяла/

5 машинни оператори, основно обр. /за гр.Русе/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

10 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за обр., за гр.Глоджево

1 машинен оператор, преса за гладене, без изискване за обр., за гр.Глоджево

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.