СНЦ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА, в качеството си на Водещ бенефициент по проект “BG RO MOBILITY”, № 16.4.2.113, финансиран по Програма „Интеррег V-A Румъния - България“, има удоволствието да Ви покани за участие в Българо-Румънски Панаир на Труда, целящ осигурявяне на лесен начин за комуникация между бизнеса и търсещите работа в трансграничния регион. Ще имате възможност:

  • да се информирате за възможностите за трансгранична трудова мобилност;
  • да се информирате за дейността на компаниите; за предлаганите работни места и стажантските програми; за процеса на наемане на работници и служители, търсените умения и компетенции;
  • да се срещнете директно с търсещите работа или с потенциалните работодатели и да придобиете лични впечатления един за друг;
  • да оставите автобиографии и данни за контакти за бъдещ подбор;
  • да се запишете за участие в предстоящите обучителни сесии, от които да научите за местни и национални данъци, условия за социално осигуряване, законови процедури за регистрация на фирми и наемане на персонал.

Дата и място на провеждане: 27-28.07.2018 г., на адрес: гр. Русе, ул. „Студентска“ № 4, Русенски университет, Фоайе на Централен корпус.

ПРОГРАМА

27.07.2018 г., петък

13.00 – 13.30 Регистрация на участниците

13.30 – 14.00 Откриване на Панаира на труда

14.00 – 15.30 Лични срещи на посетителите с представители на румънски и български компании от трансграничния регион.

15.30 - 16.00 Кафе пауза

16.00 – 19.00 Лични срещи на посетителите с представители на румънски и български компании от трансграничния регион.

28.07.2018 г., събота

08.00 – 09.30 Лични срещи на посетителите с представители на румънски и български компании от трансграничния регион.

09.30 – 10.00 Кафе пауза

10.30 – 11.30 Лични срещи на посетителите с представители на румънски и български компании от трансграничния регион.

11.30 - 12.00 Закриване на Панаира на труда 

Разходите за участие се поемат от организаторите! 
За информация и записване: 0878 370 060 – Кремена Раднева

Място на провеждане: Русенски университет, фоайе на Централен корпус.

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.