Демографската прогноза на Евростат за България за периода 2016 - 2070 година показва трайна тенденция към намаляване на броя на населението в дългосрочна перспектива с 30% - от 7,1 милиона души през 2016 година до 4,9 милиона през 2070-а.

До 2060 година населението в трудоспособна възраст се очаква да намалее с 39%. Това е отчетено в приетия от правителството Доклад за националната сигурност на страната през 2017-а година, информира БНР.