Раздават 40 000 комплекта за вземане на проби за изследване наличието на трихинелоза и Африканска чума (АЧС) по дивата свиня на стопанисващите дивеча в страната, съобщиха от Изпълнителната агенция по горите.
Комплектите ще бъдат дадени до края на седмицата на всички ловностопански райони на страната, за да изследват отстреляните диви свине.

В комплекта има вакумтейнери за кръв, контейнери за органни проби, пликове, писмо. В писмото се описват датата и мястото на отстрела, възрастта, пола, килограмите на дивата свиня.

Пробите се изпращат по най-бързия начин до лаборатория, определена от БАБХ. Списъкът с лабораториите и техните адреси са изпратени с указанията, като е предвидено намаление на цената за изследване на месото от дива свиня. Тези изследвания за трихинелоза и АЧС са задължителни и отговорността е на ловците.

Към момента пробите са в регионалните дирекции по горите. На директора на Изпълнителна агенция по горите от 6 юли 2018 г. са изпратени указания за мерките, които трябва да вземат ловците при отстрел на дива свиня.

От навременното вземане на проби и изпращането им веднага ще бъдат определени и ограничени териториите при възникване на тези опасни болести в нашата страна. Те могат да доведат до заразяване не само на дивите свине, но и до значителни стопански и икономически загуби.

От Изпълнителната агенция по горите призовават ловците стриктно да спазват наложените мерки от Министерството на земеделието, храните и горите и Изпълнителната агенция по горите.