Депутатите сложиха акциз на бездимните цигари и бандерол на бирата. Това стана с приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове. Със законопроекта се въвежда промяна в приложимата акцизна ставка за облагане на "нагреваемо тютюнево изделие", като облагането му се изравнява с това на цигарите.

В сила от 1 януари 2018 г. в чл. 12а от Закона за акцизите и данъчните складове се въведе определение за "нагреваемо тютюнево изделие", като с разпоредбата на чл. 38, ал. 2 от ЗАДС за същото се определи акцизна ставка в размер на 152 лв. за килограм. При тази акцизна ставка размерът на акциза за една кутия нагреваеми тютюневи изделия (20 бр. цигари в една кутия, с грамаж на кутията 6, 1 г и цена 5,50 лв. за кутия) е 0, 93 лв. За сравнение, ако за тези нагреваеми тютюневи изделия се прилага акцизната ставка за цигарите, то размерът на акциза ще бъде 3, 54 лв. за кутия. В тази връзка с промяната се цели гарантиране приходите на бюджета от акциз, предвид увеличаването на пазарния дял на нагреваемите тютюневи изделия.

Предлага се и промяна в чл. 64, ал. 1 на ЗАДС, като за бира, която е в опаковки над 5 литра се въвежда задължение за облепване с бандерол. Целта на промяната е оптимизиране на контрола по отношение продажбите на бира.

С преходните и заключителни разпоредби от законопроекта се предлага промяната в акцизната ставка за нагреваеми тютюневи изделия да влезе в сила от 1 октомври 2018 г., а по отношение на въвеждането на бандерол за бира, бутилирана в опаковки над 5 литра, да влезе в сила от 1 януари 2019 г.

В Комисията са постъпили становища по законопроекта от Министерството на финансите и от различни браншови организации.

Министерството на финансите принципно подкрепя законопроекта.

Браншовите организации изразяват несъгласие с проектозакона, предвид драстичното повишаване на акциза на нагреваемите тютюневи изделия спрямо облагането им в другите страни от ЕС.

Също така обръщат внимание, че системата за акцизното облагане на цигарите (на къс) е неприложима за тези тютюневи изделия. Същите се предлагат в различни форми- късове, тубички, капсули или насипен тютюн за нагряване, при което общият консуматив е тютюнът и в този смисъл считат, че данъчната основа трябва да е теглото на тютюневата смес.

Всяка друга данъчна основа би нарушила равнопоставеността на различните видове нагреваеми тютюневи изделия и би довела до заобикаляне на данъчното законодателство. Стигна се до съгласие повишението на акциза на нагреваемите тютюневи изделия да стане от 100 процента на 40 процента от акциза на цигарите, с цел повишението да се извърши по-плавно. Цигарите са вредни за здравето, коментира червеният депутат Румен Гечев.

В закона той видя редица нарушения. Няма анализ какви ще са приходите в бюджета, посочи той.

Менда Стоянова го обвини, че е рекламен агент на нагреваемите тютюневи изделия. Аз съм лобист на бюджета, отчете герберката. СЗО казва, че и бездимните цигари са вредни и те трябва да се облагат. Около 32 млн. лв. се губи от ниския акциз на бездимните цигари. Всички цигари са вредни за здравето, не се даде Гечев. Драгомир Стойнев защити бирата на българите.Защо посягате и на това удоволствие на българските граждани, недоумява той.