Втора сесия за прием на документи по програмата „Асистирана репродукция“ обяви общината. Заявления ще се приемат до 30 септември, а десет дни след това комисия ще обяви решението си кои от кандидатите одобрява. Документи могат да подават двойки - семейства или живеещи във фактическо съжителство, които са с адресна регистрация на територията на русенска община и имат репродуктивни проблеми, посочени в утвърдените от програмата критерии. 
Повече информация могат да дадат експертите от отдел „Обществено здраве“ в общината, които се намират на ул. „Черно море“ 2, или на тел. 082/506 755, 082/506 794 и 0885397831.