С 3,8% се индексират всички пенсии от днес. Така минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст става 207,60 лв. Социалната за старост пък вече е 125,58 лв.

Паралелно нараснат и всички останали пенсии, несвързани с трудова дейност, които са обвързани със социалната, като персоналната и тази за инвалидност.

Размерът на средната пенсия, която преди индексацията бе 360 лв., ще се покачи с 14 лв. Таванът за получаваните една или повече пенсии обаче се запазва на 910 лв.