Можете ли да си представите колко точно са 1 милиард долара? А 97 трилиона долара? Именно толкова са свички пари в света. И за да е по-ясно може да се каже, че те са точно 97 531 284 700 000 долра.

На толкова ги изчисляват от Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на Щатите към 31 декември. В данните на структурата са включени всички средства на 195 държави по света.

А в самата сметка влизат т.нар. широки пари. Те отразяват парите в обращение, срочните и безсрочните депозити, средствата на небанковите финансови институции, на държавата и местната власт, както и някои други финансови инструменти. Всички те са конвертирани в щатски долари по курс към датата на събиране на информацията.

Според изчисленията Китай държи малко над ¼ от парите в света с размер от общо 25, 240 трилиона долара (бел.ред.: данните за нея са към октомври 2017, а не към декември същата година). По този показател страната изпреварва с над 10 трилиона долара най-голямата икономика - САЩ, която е на второ място с 14 трилиона долара.

На трето място е Европейският съюз (ЕС) с общо 10,840 милиарда долара. В топ 10 влизат още съответно Япония, Германия, Великобритания, Франция, Южна Корея, Индия и Хонконг, като всички те държат повече от 1,700 трилиона долара.

От страните в Централна и Източна Европа най-голям обем пари държи Полша. Тя е на 30-та позиция с общо 374,300 милиарда долара. По този показател тя изпреварва Австрия, Обединените Арабски емирства, Виетнам, Люксембург и Норвегия. 13 места по-надолу е Чехия със 190 милиарда долара.

Изчисленията на ЦРУ показват, че към края на 2017 година България държи повече пари от Хърватия, Йордания, Украйна, както и от Кипър и Словения. Страната ни е на 66-та позиция с 50,980 милиарда долара. Преди нея са съответно Словакия, Нигерия, Ирак и Макао.