Около 3,08 лева плащаме за социални помощи месечно. Това е изчислила икономистът на КТ "Подкрепа" Ваня Григорова. През последните години делът на средствата за социално подпомагане от данъчни приходи намалява устойчиво.

Според Григорова размерите на помощите и критериите за достъп до тях са унизителни.

Делът на регистрираните злоупотреби със социални помощи е нищожен - между 0,04% - 1,18%. Затова и не може да се говори за професия безработен.
Въпреки това ¾ от запитаните в анкета заявяват, че има хора, които получават социални помощи без да заслужават това. 74,6% смятат, че се злоупотребява чрез фалшиви документи или корумпирани служители. Според запитаните основно циганите злоупотребяват със социални помощи.

Освен това анкетата показва, че хората не познават социалната система. 79% не правят разлика между социални помощи и осигурителни плащания, 48% не я познават, а 29% смятат, че я познават добре или много добре социалната система.

Издадените инвалидни пенсии не са доказателство за злоупотреби. 500 000 са хората, които получават инвалидна пенсия, каза Григорова. У нас инвалидите са на половина от средното за световния мащаб, по думите й. Тя е изумена как "едни много хитри хора" успяват да излъжат всички държавни институции, за мизерна социална помощ. Тези наслагвания обаче влияят на общественото мнение.