Разширяват се правомощията на служителите на ИАРА

Служителите на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще могат да задържат нарушители, при установяване на незаконно деяние. Те ще могат да използват физическа сила и помощни средства. Това предвиждат окончателно приети от парламента промени в Закона за рибарството и аквакултурите.

Служителите ще могат използват записващи и снимащи устройства, както и моторни превозни средства със специален режим на движение.

Редът и условията, в които служители на ИАРА ще имат тези правомощия, ще бъдат определени от земеделския министър.

С промените се коригират и текстове от Наказателния кодекс, които трябва да влязат от 31 юли 2018 г. Въвежда се глоба до 15 000 лв. и лишаване от свобода до 1 година на лице, което е използвало взривни, отровни или зашеметяващи вещества. Лишаване от свобода до 6 месеца или пробация и санкция до 10 000 лв. ще се налага при използване на устройства за електроулов или риболовни мрежи, когато няма разрешително за това.

Промените предвиждат, ако деянията се извършат повторно или се установи, че са предварително уговорени от 2 или повече лица, санкциите да бъдат между 1 и 3 години лишаване от свобода, както и санкция между 15 и 20 хиляди лева. Същото ще важи и при участие на служител от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в деянието.

Промените предвиждат санкциите да се налагат вече на всеки, който лови риба, дори без да е констатиран улов.

Разписаните промени предвиждат и забрана за риболов с мрежвни уреди във вътрешните водоеми в България, както и забрана за тяхната продажба, пренасяне и превозване без разрешително.