Пресмята се чрез преживяемостта, но тя подвежда

Ето една особена гледна точка в дискусиите да има ли лимити на лъчелечението в България:

През 2012 г. в САЩ бе направено проучване дали обществото печели от лекуването на болни от рак. Оказа се, че да - има печалба. Тя дори бе изчислена за САЩ и за 10 страни от Евросъюза и сп. "Хелт афеърс" описа формулата: остойностява се срокът на преживяемост на пациентите и от сумата се изваждат разходите за лечение. Разликата се оказа 550 милиарда долара. Толкова бе обществената печалба за 2012 г. от лекуването на рака в тези страни, пише 24zdrave.bg.

Ново изследване в същото издание тази година обхваща 20 развити страни и прави същите сметки, но на базата на смъртността. Според него излезе, че лечението на рака носи много повече печалба за обществото в Евросъюза, отколкото в САЩ.

Смъртността се измерва, като се вземе броят на хората, умрели по дадена причина за 1 г., и се раздели на цялото население. Например смъртността при мъжете с рак на белия дроб е 61,6 на 100 000 души.

Преживяемостта пък е термин за времето, преживяно от група болни от момента на поставяне на диагнозата до тяхната смърт. Например тя е 5-годишна за 16,8% от хората с рак на белия дроб.

Почти всички изследвания за рака като мярка използват преживяемостта. Тя се мери по-лесно. Броиш диагностицираните и всяка година проверяваш колко от тях са живи. А смъртността е демографско явление и е много по-трудно да се премери точно.

Освен това именно преживяемостта е това, което интересува пациента. А не смъртността. Когато човек узнае, че има рак, той първо иска да научи колко му остава да живее. Точно това му казва преживяемостта, докато смъртността не му казва нищо.

Но има 2 проблема. Първият е изопачаването. Смъртността от дадена болест може да се намали само като се попречи на болния да умре или на здравия да се разболее. Преживяемостта пък се повишава чрез профилактика на здравите и по-ранна диагноза на болните.

Да вземем някоя измислена болест - рак на палеца, който се диагностицира само чрез бучка. Щом тя бъде напипана, при най-добро лечение се преживяват 4 г. Тогава 5-годишната преживяемост на болните от рак на палеца би била 0%.

Ако има скенер, откриващ рака на палеца, 5 г. по-рано, той няма да намали смъртността от тази болест, тъй като лечението й няма да се е подобрило. Тогава всеки ще умира от нея на 9-ата година, а не на 4-тата. Но тогава 5-годишната преживяемост ще е 100%. Така смъртността остава неизменна, но лечението трае с 5 г. повече и съответно струва по-скъпо, без да е постигнат някакъв положителен ефект.

Вторият проблем с преживяемостта като мярка е изопачаването заради сгрешена диагноза. Ако в някои случаи ракът на палеца така и не се развие до бучка, болните ще умрат някой ден от друго. Т. е. грешните диагнози също вдигат преживяемостта. Но те не променят смъртността, тъй като не спасяват хора.

При много видове рак в момента има голям напредък в диагностицирането, но няма никакъв напредък в снижаване на смъртността.

Първото споменато по-горе изследване проследява преживяемостта в 10 страни от ЕС при 13 вида рак. Второто е по-широко - 20 страни, като е добавен и ракът на белия дроб. При първото няма разлики между САЩ и ЕС, но при второто (със смъртността като мерило) разликата е чувствителна.

От 1982 до 2010 г. САЩ се предотвратили 67 000 смъртни случая от рак на гърдата повече, отколкото е предотвратил Евросъюзът. За рака на простатата случаите са 60 000 повече в САЩ, а за рака на дебелото черво - 265 000 повече.

На каква цена? Учените въвеждат понятието "годишен разход за качествен живот (ГРКЖ)". За болния от рак на дебелото черво той е 110 000 долара за година. За болния от рак на гърдата - 400 000 долара за година. За болния от рак на простатата - почти 2 млн. долара годишно.

За другите видове рак тези суми са отрицателни. Само от рак на белия дроб в САЩ годишно умират 1,1 млн. души повече, отколкото в Евросъюза. Тук ГРКЖ е минус 19 000 долара. При рака на кожата е минус 137 000 долара, а при рака на матката е минус 855 000 долара.

Но много дискусионен е въпросът дали 400 000 долара са добра цена за това една жена с рак на гърдата да изживее пълноценно цяла допълнителна година от живота си.