През тази година на държавния зрелостен изпит по математика са постигнати най-високи резултати от началото на провеждането му през 2008 г., съобщи Министерството на образованието и науката. Избралите да положат изпит по този предмет зрелостници са постигнали 70.41 точки от 100 възможни.

Нараства процентът на отличните оценки по математика, по физика и астрономия, по английски и немски език, което според експертите на министерството говори за повишена мотивация и добре преценен избор на предмет за втория държавен зрелостен изпит.

Средната оценка на задължителния за всички зрелостници изпит по български език и литература тази година е добър 4.24, а на втория държавен зрелостен изпит (предмет по избор) - 4.50 .

Традиционно най-висок брой точки има на изпита по чужди езици.

През тази година има само 16 анулирани работи, което според ведомството говори за добре сработили мерки за сигурност. По време на проверката и оценяването за нарушена анонимност са анулирани други 11 работи. Процентът е незначителен спрямо общия брой явили се на изпит - над 51 хил. по български и литература и над 41 хил. по втори предмет.

С най-добър резултат по български и литература отново е 91-ва Немска езикова гимназия със среден успех 5.62. Веднага след нея с 5.61 е 164та Испанска гимназия. Трета е езиковата гимназия в Пловдив с 5.58.

На втория държавен зрелостен изпит, както и миналата година лидер по успех е Американският колеж - възпитаниците му са постигнали среден бал от 5.93 на изпита по английски език. Втората позиция си запазва частната езикова гимназия "Проф. Иван Апостолов", като я дели с Първа английска гимназия и среден успех 5.84. Трета е Софийската математическа гимназия с 5.83.