"6 от 49" (18, 28, 29, 31, 41, 45)

I гр. (6) - няма
II гр. (5) - 5 по 5539,30 лв.
III гр. (4) - 338 по 81,90 лв.
IV гр. (3) - 6220 по 6,20 лв.
Джакпот - 4 063 586,90 лв.

"6 от 42" (2, 3, 19, 22, 31, 42)

I гр. (6) - няма
II гр. (5) - 4 по 2368,90 лв.
III гр. (4) - 392 по 24,20 лв.
IV гр. (3) - 5680 по 2,40 лв.
Джакпот - 731 860,70 лв.

"Зодиак"

Числа: 9, 15, 17, 18, 27
Зодия: 7

I гр. (5+1) - няма
II гр . (5) - няма
III гр. (4+1) - няма
IV гр. (4) - 10 по 500 лв.
V гр. (3+1) - 37 по 100 лв.
VI гр. (3) - 353 по 10 лв.
VII гр. (2+1) - 365 по 5 лв.
VIII гр. (1+1) - 1411 по 1,50 лв.
IX гр. (2) - 3351 по 0,80 лв.
X гр. (0+1) - 1852 по 1 лв.
Джакпот - 3 000 000 лв.

Тото джокер

Позиция: 1, 8, 9
Цифра от фабр. номер: 2, 0, 2

I гр. (3) - 2 по 10 423,30 лв.
II гр. (2) - 737 по 28,30 лв.

"5 от 35", I теглене (3, 7, 14, 24, 29)

I гр. (5) - 2 по 10 821,90 лв.
II гр. (4) - 302 по 62,70 лв.
III гр. (3) - 9224 по 2,90 лв.

II теглене (5, 6, 23, 26, 32)

I гр. (5) - няма
II гр. (4) - 315 по 94,50 лв.
III гр. (3) - 9062 по 4,20 лв.