Отборът на Юридическия факултет на Русенския университет зае трето място в състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право. Четвъртокурсниците Ангелина Богданова и Тошко Иванов и колегите им от 3 курс Борислава Дионисиева и Даниела Станчева се представиха много добре на университетската надпревара в Бургаския свободен университет. Юридическият факултет на Русенския университет участва с два екипа, които се подготвяха под ръководството на ас.Сергей Калинков, гл.ас.Анна Николова, съдия Ивайло Йосифов и гл.ас.Анастас Георгиев. Състезаваха се 10 отбора, първите две места спечели Софийският университет.