Румънското правителство подготвя програма за облекчаване на достъпа до кредити на млади хора под 26 години, които не работят или все още учат, съобщава в. "Гъндул". 

Младежите ще имат възможност да получат кредит в размер до 40 000 леи (16 888 лева) със субсидирана от държавата лихва, 80 процента от който ще бъде гарантиран от държавния Гаранционен фонд. Това се предвижда в проектозакон, включен в законодателната програма на правителството за периода май-декември.

"Програмата има за цел да облекчи достъпа до финансиране за младежите под 26 години, които нямат работа или са в период на обучение", се посочва в проекта, озаглавен "Безлихвени заеми за младежите".

За да се възползват от схемата, кандидатите не е необходимо да имат доходи. Лихвата по кредита ще бъде субсидирана от държавата, срокът му е пет години, а предназначението на средствата е за "покриване на нуждите, като образование, здравеопазване, култура, спорт".