Една от най-вълнуващите теми за бизнеса през последните няколко месеца - GDPR (General Data Protection Regulation) - ще бъде тема на семинара, който ще се проведе на 16 май в корпус 2, зала 203 на Русенски университет „Ангел Кънчев“. Организатор е Българо-румънска търговско промишлена палата (БРТПП), партньор Русенска търговско-индустриална камара (РТИК), а домакин - факултет „Бизнес и мениджмънт“ в РУ.
„БРТПП винаги се стреми да следва пулса на бизнеса - казва Елеонора Иванова, председател на УС на палатата. - Фокусираме се върху теми, които са на дневен ред и от интерес на компаниите. Почти винаги протягаме ръка за партньорство с други бизнес организации, защото  ще можем да сме максимално полезни. Практическият семинар за GDPR организираме съвместно с РТИК и РУ. Събитията на палатата винаги са отворени и за фирми, които не са още наши членове, защото не сме затворено частно общество, а платформа за обмен на информация и опит. По време на тези събития освен директните знания, получавани от лекторите има и друга полезност, която идва от обмен на опит от срещите и общуването между самите участници“.
Въвеждането на общия европейски регламент налага нов стандарт при използването на лични данни. Преустановяването фирмените политики в рамките на Регламента от 25 май 2018 г. изисква предварителна информираност, отговорност и до голям степен инвестиции на време и средства.
Семинарът ще запознае предприемачи и собственици на бизнес с най-важните акценти при нововъведението GDPR в бизнеса им. Лекторите ще представят практически инструменти и решения за лесното разбиране на Регламента от всички, чиято работа е свързана с ползването на лични данни. 
Единият от лекторите - адвокат Асен Велинов, е старши партньор в Консултантска къща „Велинов и партньори“ с опит в областта на гражданското и административното право и по-специално в търговското, вещното, облигационното право и обществените поръчки.
„Всеки търговец следва да разполага с раздел в сайта си, в който са публикувани общите му условия, правилата за защита на личните данни и др. При извършване на поръчката всяко физическо лице следва да разполага с възможност да отбележи с отметка, че е съгласно както с общите условия на търговеца, така и с предоставянето на личните си данни / с посочване на конкретни категории лични данни, цели, срок на съхранение и всички други елементи, посочени в чл. 14 от Регламента/ за целите на извършването на конкретната доставка/услуга“ - обяснява той. „Очаква се съвсем скоро платформата да публикува актуализираните си правила, както и да предостави допълнителни възможности за потребителите (в съответствие с изискванията на Регламента). В този смисъл, Фейсбук вероятно ще инкорпорира в платформата нови опции за предоставяне и оттегляне на съгласие“, разкрива още адвокат Велинов.
Създаването на система за защита на личните данни е основен компонент при въвеждането на Регламента във всяка фирма. Това води след себе си въпроса, кои са едновременно най-ефикасните и подходящи за всяка корпорация методи. 
Другият основен лектор Павел Хрисков е управител на „Интелексис“ ООД - консултантска компания в сферата на бизнес технологиите и има дългогодишен опит при използването и въвеждането на ИТ технологиите. Той ще разкрие и приложими инструменти и решения за въвеждането на Регламента в няколкочасова дискусия по време на семинара, в която всеки ще може да зададе специфични въпроси.
Как да съхраняваме базата от лични данни, предоставени на компанията ни, по възможно най-защитения начин, без това да бъде в тежест на бизнеса ни? Отговорите на тези и още важни въпроси по темата на 16 май в корпус 2, зала 203 на Русенски университет.