Студенти от Транспортния факултет на Русенския университет започват сътрудничество с екипа на Държавен архив-Русе. Експертите от ДА запознаха младежите със своята дейност и богатството от материали, които съхраняват в различните фондове. Те увериха студентите, че с радост ще им съдействат при подготовка на техни научни доклади и дипломни работи. Скоро след това бъдещите висшисти отидоха на място в Архива, за да видят с очите си множеството архивни документи в направленията "Транспорт", "Корабоплаване" и "Авиация". В ДА се пазят лични архиви на бившите ректори на РУ проф.Марко Тодоров, проф.Атанас Митков, доц.Марко Тодоров, проф.Борис Томов, проф.Митю Кънев.