Изследване на щитовидна жлеза чрез тънкоиглена биопсия започва всеки вторник в ДКЦ 2. То се прави от доц.Елисавета Вълчева срещу заплащане и предварително записване на тел.082 502 430 или на регистратурата на центъра в кв. “Здравец Изток“, ул.“Рига“ 35.
Тънкоиглената биопсия е изключително щадяща и безболезнена за пациентите манипулация. Чрез ехографски преглед се установява точното място на възела в жлезата, а след това посредством игла се извежда материал, който се анализира от специалист патоанатом.