Несъбраните вземания за периода 2000 - 2017 г. от ДДС по ревизионни актове са в размер на 5,8 млрд. лв. Това съобщиха от пресцентъра на НАП във връзка със събираемостта на ДДС.

За последните 10 години приходите на НАП растат с 50% по-бързо от колкото нараства БВП. Над 93% от нововъзникващия дълг се събира в рамките на годината, има сериозно и видимо подобрение и на доброволното плащане на данъци, и на принудителното събиране. Несъбраните вземания за периода 2000- 2017 г. от ДДС по ревизионни актове са в размер на 5,8 млрд. лв., като 5,4 млрд. лв. от тях са определени като несъбираеми.

В същото време несъбраният ДДС по ревизионни актове през 2017 г. е 4 пъти по-малко, спрямо 2011 г. ДДС злоупотребите са общ проблем в Европа, годишните загуби се оценяват на 150 млрд. евро в рамките на Съюза.

ЕК обмисля сериозни промени в ДДС законодателството, защото в настоящия си вид самият ДДС като механизъм е силно уязвим за измами.