Цената на земеделската земя в България е скочила почти двойно за петгодишен период, отчита анализ на "Евростат" за цените и наемите на земеделска земя в ЕС през 2016 г.

През 2011 г. един хектар (1 хектар е равен на 10 декара) земеделска земя е струвал средно около 2100 евро, докато през 2016 г. цената му се е покачила почти до 4000 евро, сочат данните на Европейската статистическа служба.

Най-скъпо се е продавала земята в Североизточния район, където един хектар се е търгувал почти за 6000 евро през 2016 г., при цена от 2800 евро през 2011 г.

Високи цени държи и земята в Северен централен район - 4600 евро за хектар през 2016 г. при цена от 2300 евро през 2011 г.

В Северозападния район земеделската земя се е търгувала за около 3 800 евро за хектар (2016 г.), при 2200 евро (2011 г.). Съотношението за Югоизточния район е 3600 евро за хектар (2016 г.), при 1400 евро (2011 г.).

Почти непроменена, а дори и поевтиняла, се оказва земеделската земя в Югозападния район - 1166 евро през 2016 г., при цена от 1190 евро през 2011 г.

Арендата на един хектар земеделска земя се е покачила средно с над 60 процента през 5-годишния статистически период - от 153 евро за хектар през 2011 г. - до средна цена от 225 евро през 2016 г.

Североизточният район отново държи челно място по най-високи цени на аренда за земеделска земя - 327 евро на хектар. Югозападният район е с най-ниски цени за аренда на земеделската земя - 112 евро за хектар през 2016 г., отчита Евростат.

Най-скъпа е земеделската земя в Холандия

Холандия отчита на национално ниво най-скъпата покупна цена на един хектар обработваема земя в ЕС през 2016 г. - средно по около 63 000 евро за хектар.

Най-висок растеж в цените на обработваемата земеделска земя за периода 2011 - 2016 г. е отчетен в няколко страни членки на ЕС: Чехия (трикратно увеличение), Естония, Латвия и Унгария - двойно увеличение.

Най-ниско национално ниво за земеделска земя е регистрирано в Румъния - един хектар земеделска земя е струвал средно около 2000 евро през 2016 г.

Най-скъпата земеделска земя на регионално ниво в целия ЕС през 2016 г. е била регистрирана в района на Лигурия, Италия - средно 108 хиляди евро за хектар.

Наемането на един хектар земеделска земя е било най-скъпо отново в Холандия - средно около 800 евро на хектар.

Арендата на земеделска земя е била най-ниска в Латвия - средно 45 евро, отчита европейската статистика.

Нивото на цените на земята зависи от редица национални, регионални (климат, близост до водоизточници) и локализирани фактори (качество на почвата, наклон, дренаж и др.), както и от пазарните сили на търсенето и предлагането, включително влияние на правилата за чужда собственост, отчита "Евростат".

В изследването няма налични данни за цените и арендата на земеделската земя в следните страни членки на ЕС: Белгия, Германия, Гърция, Италия, Кипър, Малта, Португалия и Франция.