Днес и утре в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в Дунавския басейн. Има вероятност за поройни наводнения, съобщава Басейнова дирекция "Дунавски район" - Плевен.

Прогнозата се отнася за водосборите на р. Ерма, р. Габерска и р. Тимок; в горните и средни части от водосборите на р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар, р. Лом и р. Цибрица; в горните части от водосборите на р. Огоста (и притоците й р. Дългоделска, р. Ботуня, р. Шугавица и р. Бързия), р. Искър (притока й р. Сливнишка), за долните части от водосбора на р. Янтра.

В обедните часове днес и в горните части от водосбора на р. Янтра (над гр. Габрово) и във водосборите на притоците й р. Веселина, р. Златаришка, р. Лефеджа; в целите водосбори на р.Черни Лом и р. Малки Лом.