Ако вашето дете има интерес към училището, ако е ученик с чувство за отговорност и има добри умения за четене и писане, това е достатъчно, за да се предскаже успеха му като възрастен 50 години по-късно, откри ново изследване. Изводите са наистина забележителни, защото дори 50 години след напускане на училището тези три фактора могат да предскажат дали някой ще има престижна работа или не. А ако сте добър ученик това може да предскаже и дали ще получавате големи суми като възнаграждение или печалба от бизнес по-късно в живота си.

Водещата авторка на изследването, д-р Марион Шпенглер, обяснява, че “Изследователите на образованието, политическите учени и икономистите имат засилен интерес към способностите и чертите на децата, които родителите и учителите възпитават у тях, за да постигнат успех в живота. Нашето изследване откри, че определени специфични поведения и черти по време на училище и особено в гимназията имат дългосрочен ефект върху живота на децата като възрастни”.

Изследването е използвало данни от 346 660 гимназисти в САЩ, като първите данни са били събрани през 1960 година. 81 912 от учениците са били проследявани в продължение на 11 години, а 1952 от тях са били проследени 50 години по-късно. Учените са отчели всякакви релевантни фактори като коефициент на интелигентност, личностни характеристики и социално-икономическия статус на семейството.

“Определени характеристики на учениците и на поведението им в училище се оказаха възнаградени в училище и са довели до по-високи учебни и социални резултати. Те, от своя страна, се оказаха статистически свързани с по-високия професионален престиж, завоюван като възрастни, и с по-високия доход”. Изследването обръща особено внимание на това, че в дадени ключови периоди от живота на детето и подрастващите някои поведения имат дългосрочни последици за целия живот на индивида.