Посланикът на Кувейт Якуб Ал Атики изнесе лекция пред студенти в Русенския университет за отношенията на неговата страна с Европейския съюз. Дипломатът представи и свое изследване по кюрдския въпрос. Якуб Ал Атики е завършил магистърска програма „Международно сътрудничество и европейски проекти“ в РУ. 
На среща с ректорското ръководство той изрази надежда за задълбочаване на сътрудничеството между България и Кувейт в сферата на икономиката и образованието. Ректорът проф.Христо Белоев заяви готовността на РУ да работи съвместно с университети от Кувейт.