В днешния 15-и тираж на БСТ никой не позна пълната печеливша комбинация от числата 5, 9, 27, 31, 37, 46 във второ теглене на играта 6/49 и джакпотът за неделя се очаква да достигне 3 100 000 лева. В първо теглене на същата игра отново нямаше позната шестица в числата 1, 3, 29, 42, 45, 46 и голямата печалба се прогнозира да бъде 835 000 лева за следващия 16-и тираж. И в играта 6/42 ще продължава да се трупа джакпот, като се прогнозира той да достигне 290 000 лева. Маркираните числа днес бяха 4, 5, 12, 25, 34, 42. 
В първо теглене на играта 5/35 числата на късмета бяха 1, 14, 17, 18, 29, а във второ – 6, 11, 14, 22, 34.  В играта Тото Джокер бяха изтеглени позициите 1, 2, 5  и цифрите 5, 5, 9.
За играта 6/42 за днешния тираж бяха подадени 114 950 квитанции, а постъпленията бяха в размер на 194 922 лева. За играта 6/49 бяха подадени 314 277 броя квитанции, а натрупаните постъпления достигнаха 818 010 лева.
Голямата наградата в играта „Втори ТОТО шанс” беше печалба в размер на 10 000 лева. Тя отиде при късметлия, пуснал своята квитанция в град Велико Търново.
    Следващият 16-тираж ще се излъчи един час по-рано, в 17.30 часа, затова онлайн залози ще се приемат до 16.30 часа, на страницата на БСТ - www.toto.bg