Решението беше взето след поредица от протести

Добив на газ в Добруджа няма да има. Това решение беше взето на заседание на експертния екологичен съвет в РИОСВ Варна. В полза на инвеститора са гласували само трима от общо 36 екоексперти.

Специалистите обясниха, че в доклада за въздействието върху околната среда на компанията „Русгеоком“ БГ има сериозни пропуски, които не гарантират, че няма да се допусне замърсяване на водата и почвата в Добруджа.

До извънредното свикване на експертния съвет се стигна след множество протести на местното население срещу намерението на инвеститора да изгради 8 площадки за добив на газ с 41 сонди.

Решението на екоинспекцията може да се обжалва в съда.

„Ако се замърси водата при добив, не е изяснено как тая вода ще бъде почистена, с оглед да не постъпи във водоизточниците на населените места, от където черпят вода”, коментира председателят на ЕЕС към РИОСВ-Варна Тодор Колев.

„Радваме се, че уважиха това наше становище и наистина признаха, че съществува такъв риск”, каза Атанас Атанасов, жител на Генерал Тошево.

„Съда има право да реши, но смятам, че аргументите, които са посочени дават една солидна основа, това решение да влезе в сила”, коментира Петко Цветков, експерт ОЦОСУР-Варна.