Езерото в резервата "Сребърна" е с около трисантиметрова ледена покривка, съобщи директорът на Природонаучния музей Елена Илиева. Причината са ниските температури в ранните часове на последните дни.

На места има и незамръзнали участъци, а образувалата се кора е твърде тънка и е опасно да се ходи по нея или да се лови риба.

В незамръзналите участъци се наблюдават лебеди. Пристигнали са и почти всички къдроглави пеликани. Сутринта са били преброени около стотина.