През тази година размерът на местните данъци и такси няма да се променя и дължимите суми са същите като миналогодишните. Плащането на налозите започна на 11 януари, като по традиция гражданите и фирмите няма да получат съобщения за задълженията си. Те ще могат да проверят размера им в сайта на общината, както и на телефони: 082 506 527, 082 506 528, 082 506 529. 
Тези, които внесат целия размер на данъка върху недвижимите имоти, превозните средства и такса битови отпадъци до 30 април, ще ползват отстъпка от 5%. Може да се плати и на две равни вноски - до 30 юни и до 31 октомври. Плащанията се правят в касите на дирекция „Местни данъци и такси“ в централния офис на „Котовск“ 1, онлайн през интернет и по банков път чрез Инвестбанк.
От общината припомнят, че на неизрядните данъкоплатци се начисляват лихви за просрочие и се прилагат процедури за принудително събиране на невнесените задължения чрез НАП и съдебни изпълнители.