Инспекторатът към Висшия съдебен съвет наложи глоба на главния прокурор Сотир Цацаров.

Глобата в размер на 300 лева е за неподаване в инспектората на декларация за имущество и интереси за 2016 г. в срока, предвиден от закона.

Конкретният текст от Закона за съдебната власт, по който Цацаров е глобен, е "съдиите, прокурорите и следователите подават пред Инспектората към Висшия съдебен съвет следните декларации: декларация от две части за имущество и интереси". 

Срокът, предвиден от закона, е "ежегодно до 15 май - за предходната календарна година".

Според чл. 408а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, "съдия, прокурор или следовател, който не подаде в срок декларация по чл. 175а, ал. 1, се наказва с глоба в размер от 300 до 3000 лв."

Наказателното постановление срещу Цацаров е влязло в сила от 5 януари тази година, става ясно от сайта на Инспектората към Висшия съдебен съвет.