Държавата ще покрива разходите на част от безработните

200  лева месечно, ако работиш на 50 км от дома. Държавата ще покрива разходите за наем на жилище, такси за детска градина и дори интернет на всеки безработен, който започне работа през Бюрото по труда в друг град.

Условията - работникът, трябва да е на трудов договор и да смени настоящия си адрес. Максималният срок за получаване на финансовите помощи е 12 месеца.