„Тази нощ, внезапно, от нас си отиде Костадин Чакъров – член на Политическото бюро на СКБ и председател на Съюза на комунистите в България до 2013 година“, съобщиха от съюза. „Коста почина едва навършил 70 години! Отиде си човекът, отдал цялото си сърце и мисъл на България, на Българската комунистическа партия, на Съюза на комунистите в България! След него остава делото му, което за нас ще бъде пример. Нека бъде светъл споменът за нашия приятел, другар и съратник! Вечна слава, благодарност и поклон пред паметта за другаря Костадин Чакъров!“ Това написа Павел Иванов, председател на Съюза на комунистите в България и Движение „Че Гевара“.

 

Костадин Чакъров е български политик, последният политически съветник (политически помощник според партийното наименование на длъжността, съществуващо до 1989 г.) на Тодор Живков, а преди 1981 г. и на Людмила Живкова по време на комунистическа България, непосредствено преди Ноемврийския пленум през 1989 г., който официално бележи края на социализма в страната.

Роден е през 1947 г. в Пловдив. Висшето си образование получава в Юридическия факултет на Софийския университет. Работи последователно като първи секретар на ДКМС в Пловдив, съветник в апарата на Държавния съвет на Народна република България, заместник-завеждащ икономическия отдел на ЦК на БКП.

От 2010 до 2013 Костадин Чакъров е председател на Съюза на комунистите в България. По това време са изминали вече двадесетина години след събитията от 1989, когато с падането на Берлинската стена, символ на Желязната завеса, разделяща Европа в епохата на Студената война, и последвалото рухване на комунистическите режими в страните от Източния блок започват процеси на демократизация в обществата, в които дотогава чрез репресии и терор, насилствено е поддържана тоталитарна и недемократична система на управление в продължение на почти половин век. В една част от тези страни в Централна и Източна Европа, някои комунистически партии и организации дори биват забранени, други такива партии се запазват някои се трансформират в социалистически. Румънската комунистическа партия е забранена на 15 януари 1990 г. след свлянето на нейния Генерален секретар и Президент на Социалистическа република Румъния Николае Чаушеску и неговата екзекуция и тази на неговта съпруга Елена Чаушеску през декември 1989 г.макар забраната да е постановена от полузаконна организация имаща новата власт на практика каквото е Фронта за национално спасение. Съюза на Комунистите в Сърбия с Председател на Председателството на ЦК от 1986 г. Слободан Милошевич който е и Председател и преди това член на Председателството на Социалистическа република Сърбия е трансформиран в Социалистическа партия на Сърбия от самия Милошевич през септември 1990 г.след разпускането на Съюза на Комунистите в Югославия през януари 1990 г., и скоро в Югославия която се разпада, почва война, а Слободан Милошевич управлява Сърбия и остатъчна Югославия до 2000 г. когато е свален. Латвийската комунистическа партия от времето на съветското управление, например, е забранена с решение на Върховен съд на Република Латвия от 10 септември 1991 г. В други страни, като България комунистическите организации и сдружения не биват забранени и дейността им отпреди 10 ноември 1989 г. не е получава юридическо разследване, което да доведе до фактическо осъждане от нито една правна институция в страната. БКП се трансформира в БСП на 14-ия конгрес на 2 февруари 1990 г. но от 2003 г. започва постепенно да приема програмата на социалдемократическите партии. Въпреки че юридически сдруженията на комунистически организации, извън БСП, но някои в коалиция с нея остават законни в България, те не получават някакво значимо представителство в институциите, управляващи страната след демократичните промени от 1989 г., освен Комунистическата партия на България с Председател на ЦК Александър Паунов избран за народен представител в няколко Народни събрания от 2005 г. нататък.

Костадин Чакъров има син – Христо Чакъров