Минималната работна заплата /МРЗ/ ще стане 510 лв. от 1 януари 2018 г. Размерът й ще се повиши с 10,9 на сто в сравнение с настоящата година, реши правителството, съобщи пресслужбата на кабинета.

По-високият размер на минималната заплата ще мотивира търсещите работа и ще допринесе за намаляване на риска от бедност сред работещите. Увеличението й отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво повишаване на стандарта на живот.

За повишаването на минималната работна заплата на 510 лв. способстват икономическият растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличаването на броя на заетите и ръстът на средната работна заплата в страната.

От 1 януари 2018 г. минималната работна часова заплата ще бъде 3,07 лв.