Бюро по труда - Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново/

2 портиери и огняри, основно обр., правоспособност
5 машинни оператори – студено пресоване на метали, 7 машинни оператори – изтегляне на жици и тел, без изискване за обр. и стаж
1 хигиенист – офиси, средно/основно обр.
1 счетоводител, висше икономическо обр., компютърни умения, английски/испански език, опит
5 заварчици, 5 формовчици, 5 общи работници, 5 шмиргелисти, 5 леяри, начално обр.
5 дърводелци, 5 монтьори на машини, 5 електромонтьори - в леярна, средно обр.
1 търговски представител, телекомуникационни услуги, средно обр., компютърни умения
1 монтьор на земеделски машини, средно професионално обр., шофьор кат.С
5 кредитни консултанти, средно обр., на граждански договор
1 учител по английски език, висше филологическо обр., компютърни умения
1 общ работник – пакетиране на тръби, основно обр.
1 социален работник, висше обр. по специалността, стаж 3 години
1 ерготерапевт – социално заведение, висше обр. по специалността
4 програмисти, висше обр., английски език, работа с Java и C Sharp, 2 години опит 
4 водачи на мотокар, средно обр., правоспособност
4 оператори на поточна линия, средно обр.
1 учител начален етап ЦДО, висше обр. – НУП, стаж
1 учител начален етап ЦДО, висше обр. – НУП, компютърни умения, стаж
10 монтажници на ел.елементи, средно обр.
1 камериерка в хотел, средно обр.
2 гледачи на служебни кучета, средно/основно обр.
1 консултант продажби на телекомуникационни услуги, средно обр., компютърни умения
1 докер, без изискване за обр.
1 общ работник, основно обр.
1 оператор на трошачка, основно обр., шофьор кат.В
1 шофьор на лекотоварен автомобил за обслужване на химически тоалетни, кат. В/С, стаж като шофьор
1 администратор – онлайн магазин, средно професионално/висше обр., работа с PhotoShop
2 счетоводители, 1 технически изпълнител, средно/висше икономическо обр., компютърни умения, стажът и владеенето на английски език са предимство
10 шофьори - международни превози, средно обр., кат.С+Е, релация Германия, Белгия, Франция
15 работници – сглобяване и разглобяване на детайли за заключващи системи за автомобили, средно обр.
5 оператори на металорежещи машини, средно техническо обр.
1 водач на мотокар – третиране на отпадъци, основно/средно обр., правоспособност
1 общ работник – третиране на отпадъци, начално обр.
1 помощник-готвач, средно професионално обр.
3 оператори на CNC машини – мебелно производство, средно обр.
1 детски психиатър, висше медицинско обр. по специалността
1 готвач, 1 помощник-готвач, средно/основно обр., предлага се обучение
1 организатор дейности в читалище, средно обр., компютърни умения, за с.Щръклево
1 общ работник в склад ча чорапни изделия, основно/средно обр.
1 трудотерапевт в социално заведение, средно обр., опит
3 социални асистенти – социално заведение, средно/основно обр., опит
1 медицинска сестра в социално заведение, висше обр. по специалността
1 учител в детска градина, висше обр. – ПУП 
3 общи работници в строителството, средно обр., 2 години опит в строителните и ремонтните дейности, 
шофьор кат.С
2 помощник-готвачи, средно обр.
1 конструктор в производството на AL и PVC дограма, висше/средно обр., компютърни умения, AutoCAD 
1 оператор на CAD-CAM системи в шевното производство, средно професионално обр., компютърни умения, стаж
1 оператор на циркуляр и фреза в мебелно производство, средно обр., опит
1 автомеханик на леки автомобили, средно обр., опит
4 шофьори на тежкотоварни автомобили, средно обр., кат. С, опит
1 машинист на еднокофов багер, средно обр., квалификация, опит
5 общи работници за изкопни работи, начално обр.
3 работници спомагателни шивашки дейности, 1 общ работник – производство на подплънки, средно обр.
1 стоковед, средно обр., компютърни умения, шофьор кат.В
3 работници, пакетиране - галванично производство, основно обр.
4 шофьори на автокран, средно/основно обр., правоспособност
5 работници – производство на пелети, без изискване за заемане
1 машинен оператор – обслужване и управление на инсталация за дървесни пелети, средно обр.
2 общи работници – производство на строителни смеси, основно обр.
2 касиери в магазин – на 4 часа, средно обр., подходящо за студенти
1 обслужващ магазин (в търговска зала), средно обр.
1 хигиенист в магазин, основно обор.
1 техник на асансьорна техника, средно обр. – електротехническо
3 готвачи (с опит), 2 бармани сервитьори, средно обр., за с.Червена вода
1 работник в кухня, без изискване за обр.
1 общ работник в склад – производство на метални тръби, основно обр.
1 ръководител движение, средно професионално обр., за гр.Ветово
1 маневрист, 1 локомотивен машинист, 1 стрелочник, средно професионално обр., за гр.Ветово 
1 печатар, 1 оператор на щанца автомат, 1 машинист на лепачна машина, средно обр., компютърни умения
1 консултант-промотьор продажби, 1 консултант продажби, 1 търговски представител /за мобилни услуги/, средно обр. 
1 помощник в кухня, средно обр.
6 електромонтьори, средно професионално обр., опит
10 опаковачи на изделия от метал, средно обр.
8 оператори на металообработващи машини, средно техническо обр.
4 оператори на спомагателни съоръжения, средно техническо обр., правоспособност
5 оператори на парна турбина, средно техническо обр.
2 монтьори на топлофикационни съоръжения, средно техническо обр.
6 монтьори за ремонт на машини и съоръжения, средно техническо обр.
1 инспектор технически контрол, висше техническо обр. – машинен инженер, 5 години стаж
3 настройчици на машини за производство на филтри, средно техническо обр.
5 рекламни агенти, основно обр.
10 лични асистенти за работа в Германия, основно обр., немски език /фирмата предлага обучение по немски език/
1 общ работник за поддръжка на вагони и ж.п. път, средно обр., опит /за с.Семерджиево/ 
2 макетисти – на яхти, средно обр.
3 матричари, средно професионално обр., опит
7 санитари – в болнично заведение, средно обр.
1 работник по ремонт на подвижен ж.п.състав, шлосер монтьор, заварчик, оксиженист, средно професионално обр., правоспособност за съответните други дейности, 6 години стаж
1 работник по ремонт на подвижен ж.п.състав, шлосер монтьор (ІІІ степен), средно професионално обр., 6 години стаж
1 складов работник, основно обр.
1 оператор на автомат за поставяне на копчета, средно/основно обр.
1 оператор на металорежещи машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит
3 касиери, 4 продавачи, средно обр.
2 общи работници, шевно производство, основно обр.
1 организатор експедиция, шевно производство, средно обр.
1 склададжия, шевно производство, средно обр.
2 технолози на облекла, шевно производство, средно обр.
2 чистачи на офиси, средно/основно обр., едното място е за с.Иваново
1 шлайфист, средно професионално обр., стаж
1 термист, средно професионално обр., стаж
2 контрольори по качеството, средно професионално обр., компютърни умения
1 инженер конструктор, висше професионално обр., компютърни умения
20 работници – линия за производство на алуминиеви тръби, основно обр.
2 опаковачи на тръби, основно обр., за с.Иваново
5 работници – хлебопроизводство, основно/средно обр., опитът е предимство, за гр.Цар Калоян
4 продавачи в павилион, средно обр.
10 служители – запитвания в Call Centre, средно обр., немски език, компютърни умения, подходящо за студенти
2 медицински сестри – хемодиализен център, висше обр. по специалността
1 продавач в бюфет, средно обр.
1 огняр – водогрейни котли, основно/средно обр., правоспособност, опит
7 общи работници – почистване на метални отливки, основно обр.
1 арттерапевт, средно обр., компютърни умения, на граждански договор
1 детегледач – на 4 часа, средно обр.
8 строителни работници, начално обр.
4 чистачи по обекти на 4 часа, средно обр.
2 касиери, бензиностанция, средно обр., компютърни умения
1 автомеханик, средно/висше обр. – ДВГ
8 сметосъбирачи, основно/по-виско обр.
4 общи работници – монтаж и демонтаж на тръбопроводи, начално обр.
7 монтажници на метални конструкции, основно/средно обр., опит
2 електромонтьори, средно професионално обр., опит
2 работници в кроялен участък, разделяне на партиди, средно/основно обр.
1 монтьор техник на печатарско оборудване, средно техническо обр., компютърни умения, опитът е предимство
1 инженер механик, полиграфия, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, опитът е предимство
3 продавачи консултанти, 2 касиери – магазин за стоки за дома, средно обр.
1 общ работник – производство на свързващи елементи, средно/основно обр.
1 градинар в хотел, средно обр., шофьор кат.В
2 бюфетчици в ресторант, средно обр.
2 монтажници на промишлени вентилации, средно техническо обр.
1 фрезист борвергист, средно общо обр.  
3 хигиенисти за професионално почистване, без изискване за обр., местата са подходящи за мъже
2 бармани сервитьори, средно обр.
6 помощник-сладкари, основно обр.
2 общи работници в мебелно производство, основно обр.
2 корпусници, 3 машинни оператори, 1 шивач на мека мебел, 3 пакетировачи - в мебелно производство, средно обр.
2 монтьори за поддръжка на инсталации и оборудване, средно обр.
10 машинни оператори за производство на керамични изделия, средно обр., компютърни умения
1 електромеханик, средно професионално обр., ІІІ или ІV квалификационна група по ел.безопасност, компютърни умения, 1 година стаж
1 организатор на производство на дунапрен, средно/висше обр., стаж, работа в с.Батишница
2 водачи на селскостопански машини, средно/висше обр., кат.Ткт, опит, за с.Иваново
10 работници в склад – авточасти, средно обр., шофьори кат.В
50 работници, сглобяване на детайли за автомобилно производство, средно обр.
6 зареждачи, 6 комплектовачи – промишленост, средно обр.
2 настройчици на преси, средно техническо обр.
5 апаратчици дозьори, химическа промишленост, средно обр.
3 работници на бензиностанция, средно обр.
15 работници за саниране на сгради, няма изискване за обр., опит
1 оператор на абкант, няма изискване за обр., опит 1 година
1 програмист на машина за разкрой на метали, няма изискване за обр., 1 година опит
1 технолог, висше техническо обр., 1 година опит
3 стругари, средно професионално обр.
2 работници опаковки, средно обр.
4 мебелисти, основно/средно обр., 1 година стаж
2 кранисти – мостови кран 40 тона, основно/средно обр., правоспособност
1 майстор на катми, 3 продавачи консултанти – бърза закуска, основно/средно обр.
2 автомонтьори, товарни автомобили, средно/основно обр., опит
1 стругаро-фрезист, средно/основно обр., опит
2 машинни оператори, производство на нетъкан текстил, средно обр.
2 хигиенисти – на 2 часа, основно обр.
1 шофьор на тежкотоварен автомобил, кат.С, средно обр., пътуване по релацията Русе-Букурещ 
2 продавачи обслужващи бензиностанция, средно обр.
2 монтьори, печатарско оборудване, средно техническо обр., компютърни умения
3 оператори на преса – производство на керамични изделия, средно обр., 1 година опит
1 машинен оператор – смесване на глина, средно обр., компютърни умения
2 мехатроници - производство на керамични изделия, средно техническо обр., 3 години опит
1 кранист, средно обр., правоспособност
1 общ работник, сортиране на отпадъци, без изискване за обр., сезонна заетост
2 електротехници, средно професионално обр., опит
1 спомагателен работник – операции за размъхване на плат, средно обр.
1 медицинска сестра – социално заведение, съответно висше и средно обр.
1 огняр – парни и водогрейни котли, високо налягане, средно обр., правоспособност
2 механици – настройка и ремонт на машини, висше техническо обр., за гр.Сливо поле
1 строителен работник – обекти в страната, без изискване за обр., опит, набират се кандидати от цялата страна
5 общи работници, 3 ковачи на щайги и различни опаковки, основно/средно обр.
3 детегледачи, основно обр.
1 монтажник – производство на ПВЦ и алуминиева дограма, основно/средно обр.
2 бармани сервитьори, средно обр.
1 опаковач, мебелно производство, основно обр.
1 локомотивен машинист, средно професионално обр.
2 водачи на мотокар, средно обр., правоспособност, опит
1 автокранист, средно обр., шофьор кат.С, правоспособност, 3 години стаж
2 шофьори на камион с автокран, основно/средно обр., кат.С и D
1 водач на товарен бус, кат. В и С, средно техническо обр., албански, македонски и български език (писмено и говоримо), компютърни умения, стаж
1 водач на мотокар – челен товарач, средно обр., правоспособност
1 електрокарист, средно обр., правоспособност, опит
3 шофьори на товарен автомобил – международни превози, кат.С, основно обр., сръбски език, 1 година стаж
1 шофьор на товарен автомобил – над 12 тона, кат.С+Е, средно обр., руски и украински език, пътуване в Украйна и Русия
1 шофьор международни превози, средно обр., кат.С+Е, руски и украински език, 2 години стаж
1 шофьор - международен транспорт, кат.С+Е и АДР, средно обр.
53 шофьори - международни превози, кат.С+Е, средно обр., за единия се изисква италиански език
15 монтажници – монтаж и демонтаж на машини и съоръжения, основно/средно обр.
1 ръководител, участък, висше техническо обр. (машинен инженер), опит
5 работници – производство на ПВЦ дограма, без изикване за заемане
2 готвачи, 3 сервитьори, 1 камериер, средно/основно обр.
5 готвачи, средно професионално/средно обр., опит
2 сервитьори, средно обр., може и без опит
5 продавачи в заведение за бързо хранене, компютърни умения, подходящо за студенти
1 готвач – столово хранене, средно специално обр., 5 години стаж
2 миячи в заведение, средно/основно/по-ниско обр.
1 майстор на тестени закуски, основно обр., опит
1 разкройчик, 3 общи работници, 1 машинен оператор – мебелно производство, основно обр.
3 редачи на пещни вагони, основно обр.
1 машинен оператор – производство на нетъкан текстил, средно професионално обр.
5 шлосери, средно/основно обр.
6 общи работници в склад, основно/средно обр.
4 пласьори на напитки /бутилирани/, средно обр.
5 заварчици, основно/средно техническо обр., опит, едното място е за с.Николово
1 програмист – CNC машини, машиностроене, висше техническо обр., компютърни умения, стаж
1 техник механик на хладилни и климатични системи, средно техническо обр., опит
1 организатор на производство на суха мая, средно обр., немски и турски език, 3 години стаж
2 фрезисти, машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит
2 бояджии на метали – прахово боядисване, средно/основно обр., опит
2 оператори на лазер машини – производство на инструментална екипировка, средно обр., компютърни умения
1 маникюрист, средно обр., опит
2 фрезисти, средно професионално обр.
1 лекар, висше медицинско обр., приемат се кандидати от цялата страна
6 общи работници за производство на метални конструкции, основно обр.
1 технолог, 1 инженер конструктор, машиностроене, висше техническо обр., компютърни умения
2 техници, шевно производство, средно обр.
2 бригадири в шевно производство, основно/средно обр.
3 контрольори по качеството в шевно производство, средно обр., опит
2 комплектовачи в шевно производство, средно обр.
6 общи работници в склад за чорапни изделия, средно обр.
33 гладачи, основно/средно обр.
4 моделиери на облекла, средно професионално обр., компютърни умения
2 шивачи на тапицерия, средно обр., опит
6 работници на плетачна машина – чорапно производство, основно/средно обр., за някои от местата се предлага обучение
13 кроячи, средно обр.
12 спомагателни работници в шевно производство, средно/основно обр., опитът е предимство, някои от местата са подходящи за студенти
4 опаковачи в шевно производство, основно/средно обр.
165 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Работни места за лица, навършили 30 години, разкрити по проект BG05M9OP001-1.010, схема “Обучения и заетост” на ОП “Развитие на човешките ресурси” - в две направленя:

- Заетост без обучение:

1 строител на жилища, опит в подобна сфера

- Заетост след обучение с ваучери:

1 касиер /хранителен магазин/, обучение по дигитална компетентост

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:

- За стажуване

1 асистент офис, средно/висше обр. – администрация и управление
1 експерт продажби, висше обр.- икономическо
1 експерт доставки преработваща промишленост, висше обр. - икономическо
1 регионален мениджър, висше обр. - икономическо
2 счетоводители, оперативни, висше обр. – счетоводство, финанси, БА, добра компютърна грамотност
1 продавач консултант, средно обр. – икономическо, техническо
2 експерти, застраховане, висше обр. – застрахователно дело, финанси, икономика
1 икономист, висше обр. - икономическо
1 офис мениджър, средно/висше обр. – стопанско управление, бизнес/публична администрация
1 бизнес консултант, висше обр.- стопанско управление, бизнес/публична администрация
1 специалист с контролни функции, деловодство и архив, средно обр. - икономика, мениджмънт, бизнес/ публична администрация
3 организатори производство, средно обр. - производствени технологии, облекло и текстил
1 продавач, бизнес услуги, средно обр. - икономика, стопански мениджмънт; работа с офис техника
1 икономист, финанси, висше обр. - икономика, финанси, управление
1 съветник екология, висше обр. - екология и техника за опазване на околната среда, биология, химично инженерство, английски език
2 икономисти, организация и управление, висше обр. - бизнес администрация, стопанско управление
1 икономист, организация и управление, висше обр. - икономически науки
2 преподаватели, чужд език в занимания по интереси, висше обр. - начална и предучилищна педагогика и чужд език (английски), компютърна грамотност
2 специалисти обработка на данни, висше обр. - статистика, информатика, икономика (икономическа специалност)
1 организатор стопански дейности, висше обр.- стопанско упр., бизнес администрация или в сферата на икономиката
2 специалисти човешки ресурси, висше обр. - бизнес администрация, стопанско управление, МИО, психология, европеистика, английски език
2 инженери поддръжка, висше обр. - автоматика и ИТ, електроника, машинно, строително инженерство, мениджмънт на качеството и метрология, индустриално инженерство
1 експерт, продажби, висше обр. - икономика, икономически науки, търговия, стокознание
1 финансов контрольор, висше обр. – икономическо,    английски език - ниво В1, аналитични умения и внимание към детайлите
2 химици, производство на бои и лакове, средно/висше обр. - химически дисциплини
2 кофражисти, средно  обр. - строителство
2 зидаро-мазачи, средно  обр.- строителство
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно  обр.- строителство
2 бояджии на сгради, средно  обр. - строителство
2 арматуристи, средно  обр. - строителство
2 водопроводчици, средно обр.- вътрешни и външни ВиК мрежи
2 камериери/камериерка, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 помощник-готвачи, средно  обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 готвачи, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
2 рецепционисти, хотел, средно обр. - хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; английски език
2 сервитьори, средно обр.- хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг
1 технически сътрудник, средно/ висше обр. – техническо, компютърна грамотност

- За обучение по време на работа

1 монтажник каучукови изделия, основно/средно обр.
1 асистент офис, средно обр.
2 продавачи консултанти, средно обр.
1 склададжия, основно/средно обр.
1 продавач консултант, основно/средно обр.
1 правен секретар, средно обр.
1 оператор, въвеждане на данни, средно обр.
2 камериери/камериерка, средно обр.
2 помощник-готвачи, средно/основно обр.
2 готвачи, средно/основно обр.
2 рецепционисти, хотел, средно обр.
2 сервитьори, средно/основно обр.
2 кофражисти, средно/основно обр.
2 зидаро-мазачи, средно/основно обр.
2 електротехници, поддръжка на сгради, средно обр.
2 бояджии на сгради, средно/основно обр.
2 арматуристи, средно/основно обр.
2 водопроводчици, средно обр.
1 технически сътрудник, средно обр.

*Работни места по проект „Ново работно място 2015” (ОП „Развитие на човешките ресурси”):

3 работници, товаро-разтоварни дейности, без изискване за обр. (за безработни лица до 29 години, вкл. и продължително безработни, или неактивни лица до 29 години; безработни лица над 54 години)

*Работни места по Прорамата за обучение и заетост на продължително безработни лица (НПДЗ`2017):

1 общ работник, основно/средно обр.
2 общи работници в детска градина, основно/средно обр.
1 чистач в детска градина, основно/средно обр.

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 склададжия, средно обр. /за гр.Две могили/ 
1 главен специалист, средно специално обр. – строителство /за гр.Борово/
1 учител по практическо обучение, висше обр. - математика /за гр.Две могили/
1 директор на дирекция, висше обр. - икономическо/юридическо/социални дейности/строителен инженер /за гр.Борово/
1 директор на дирекция, висше икономическо обр. /за гр.Борово/
1 медицинска сестра, висше образование по специалността /за гр.Борово/
1 медицинска сестра, висше образование по специалността /за гр.Борово
1 учител по практическо обучение, висше инженерно обр. - земеделска техника /за гр.Бяла/
1 счетоводител, висше икономическо обр. /за гр.Борово/
1 младши експерт, висше икономическо обр. /за гр.Борово/
1 главен счетоводител, висше икономическо обр. /за гр.Борово/
4 работници, плетачи на чорапи, основно/средно обр. /за гр.Борово/

Бюро по труда-Ветово /община Ветово/

1 електромонтьор по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения в ж.п. транспорта, средно обр. / за подучастък Образцов Чифлик-Просторно/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.