По-високи санкции за бракониерство и незаконна сеч, предлагат депутати от "Обединени патриоти". Става дума за промени в Наказателния кодекс, които те вече са внесели в деловодството на НС. Така занапред всеки, който убие едър добитък без нужното разрешение го грози до 2 години затвор или пробация до 4 години и с глоба от 1000 до 5000 лева. Това означава, че санкциите скачат поне 10 пъти. Досега при незаконен лов авджиите можеха да бъдат глобени между 100 и 300 лева или евентуално със затвор до 1 година. Прецезират се и разпоредбите, когато се лови дивеч извън разрешеното време и без билет. Занапред санкциите от 6 месеца пробация и глоба до 300 лева ще важат и когато щетите са над една минимална заплата. Криминализира се и съхранението, пренасянето, превоза и укриването на незаконно убит или уловен дивеч, е записано в мотивите. Глобите ще са от 1000 до 5000 лева. Същото ще важи когато даден човек намери болен, ранен или мъртъв дивеч и реши да го транспортира. При рецидив пък се предлагат затвор до 5 години, глоба и вземане на разрешителното.
Другите промени са свързани с незаконната сеч. Тези престъпления, които касаят щети до една минимална заплата занапред стават предмет само на административното производство, а целта е да се повиши налагането на глоби и тяхната събираемост. Досега преписките се пращали в прокуратурата, а в 90 % от случаите досъдебните производства се прекратявали и се връщали отново на горските служби. Всеки който сече, добива, взема или извозва каквито и да е било дървета или части от тях и когато щетите са над една минимална заплата, се наказва със затвор до 6 години и глоба от 1000 до 20 000 лева. Същото важи и когато пренасяме паднали дървета.
Построяването на сграда в горска територия без правно основание се квалифицира като престъпление. Горските също се включват в списъка с длъжностни лица, посегателството върху които също е престъпление.