Журналистката от БНР Станислава Пирчева се нуждаe от спешна операция, за която са необходими средства. 

Операцията е за отстраняване на мозъчен тумор (менингеома).

Образуванието нараства и застрашава зрението ѝ.

Ако имате желание да помогнете на Станислава Пирчева, можете да направите това чрез дарителската ѝ банкова сметка:

„Райфайзенбанк”
IBAN BG53 RZBB 9155 1008 770 503